دستورالعمل طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۸۸۵۹۹/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۰۶/۱۳)

ماده 1: کلیات در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه 685/153362 مورخ 86/10/01 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری ‌از خطوط حمل ونقل همگانی شهر و حومه به بخش غیر دولتی در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۴۰۴۴/۱/۳/س مورخ ۸۲/۰۸/۱۳)

حمل و نقل همگانی، اینک در جهت توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود وضع جابجایی مسافر داخل و حومه شهرهای کشور دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس …

تاریخ انتشار:

رأی شماره ۴۴۵ الی ۴۴۶ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تسری ندادن قانون تمرکز امور مربوط تاکسیرانی به مؤسسات اتومبیل کرایه

حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران منحصراً متضمن اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری ‌از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی (شماره ۱۱۱۳۹۳ مورخ ۸۵/۰۹/۰۸)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 85/09/05 بنا به پیشنهاد شماره 92252 مورخ 85/08/06 نهاد ریاست جمهوری و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 …

تاریخ انتشار:

آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۹/۰۶/۱۳ (شماره ۹۸۵۹/ت/۱۴۹۳۰ه مورخ ۷۴/۸/۱۲)

هيات وزيران در جلسه مورخ 1374/08/10 بنا به پيشنهاد شماره 841/34/3/1 مورخ 1374/01/20 وزارت كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء(۱) بند «ب» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون …

تاریخ انتشار:


سیمفا