دستورالعمل اجرایی نحوه جایگزینی خودرو های مسافربر شخصی ساماندهی شده مصوب جلسه هیئت نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور مورخ 86/11/06

در راستاي اجراي تبصره2 ماده 2 اصلاحيه آيين نامه اجرایی قانون راجع به تمركز امور تاكسيرانی در شهرها و همچنين بمنظور تكميل فرآيند ساماندهي مسافربرهای …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل نحوه اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی (ابلاغی وزارت کشور به شماره 23000/1/3/34/725مورخ 75/12/22)

پیشگفتار در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/03/28 شورای انقلاب …

تاریخ انتشار:

آیین‌نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه (مصوب 1369/03/16 هیأت وزیران)

ماده 1- موارد مشروحه ذیل مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون "الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت …

تاریخ انتشار:

قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر تهران (مصوب 1372/12/17)

ماده واحده- عنوان لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب 1359/02/09 شورای انقلاب جمهوری اسلامی …

تاریخ انتشار:

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمینه احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر

به منظور هماهنگی و انجام بهینه وظایف ناشی از «آیین‌نامه ‌اجرائی ماده(6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری …

تاریخ انتشار:


سیمفا