بیمه رانندگان فعال در ناوگان شهری

بیمه رانندگان فعال در ناوگان شهری

با عنایت به راه اندازی سامانه جامع آمار و اطلاعات ناوگان حمل و نقل همگانی به آدرس اینترنتی navgan.upto.ir و انجام کلیه امور بیمه رانندگان از طریق این سامانه، شایسته است ضمن مراجعه و ثبت مشخصات متقاصیان بیمه در سامانه موصوف از ارسال لیست با نامه یا پست الکترونیکی به این اتحادیه خودداری گردد. صرفاً آن دسته از رانندگانی که دارای پروانه فعالیت معتبر می‌باشند و در حوزه حمل و نقل درون شهری فعالیت مستمر دارند، می‌توانند از این طرح استفاده نمایند. از آنجایی که اطلاعات برای پالایش و تعیین صحت آنها به شرکت توسعه ناجی ارسال می­شود، در صورت مشاهده هرگونه تخلف تبعات آن برعهده سازمان یا شهرداری مربوطه خواهد بود.


سیمفا