ساماندهی وانت بارها

فرایند ثبت نام و ساماندهی وانت بارهای حمل و نقل درون‌شهری در دو مرحله مجزا (ثبت نام – ساماندهی)  انجام می پذیرد .

 مرحله نخست (ثبت نام) : در این مرحله دو گروه از متقاضیان وجود دارند:

 الف ) افرادی که در ثبت نام ناوگان بار سال ۱۳۸۹ شرکت و موفق به دریافت کد رهگیری شده اند .

  ب )  افرادی که تا به حال اقدام به ثبت نام ننموده اند.

هر دو گروه الف و ب موظفند مطابق نمودار شماره (۱) وارد سامانه شده و جهت دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

 مرحله دوم(ساماندهی):

تنها کسانی مجاز به ورود به این مرحله می‌باشند که در مرحله نخست ثبت نام نموده و کد رهگیری دریافت نموده اند.

روند انجام کار در این مرحله مطابق نمودار شماره (۲) می‌باشد.

تذکر: شهرداری ها و سازمان‌های حمل و نقل تحت پوشش این اتحادیه موظفند ساماندهی ناوگان بار را بر اساس شیوه‌نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه انجام دهند.

ورود به سامانه وانت بار


سیمفا