توسعه ناوگان

مقدمه

این سامانه به استناد تفاهم نامه فی مابین معاونت محترم پشتیبانی و امور اجرایی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور به شماره ۶۱۶۴۲/۱۲/۰۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۳در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور مصوبه ۱۵۳۳۶۲/۶۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی و همچنین تسهیل در اجرای طرح های توسعه و توزیع ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری کشور و کلیه امورات موضوعه اعم از ثبت نام، معرفی خودروها، دریافت تسهیلات، تحویل خودرو و خدمات پس از فروش مربوط به طرحهای مزبور بر اساس سهمیه های ابلاغی، توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور راه اندازی گردیده است.

دریافت تاکسی دارای مراحلی به ترتیب ذیل است:

الف) فرايند ثبت نام طرح توسعه تاكسي براساس سهمیه های ابلاغی

  1. ايجاد درخواست متقاضی توسط سازمانهای حمل و نقل همگانی و یا شهرداریهای فاقد سازمان
  2. واریز مبلغ هزينه خدمات خودرويي توسط متقاضی و ثبت آن توسط سازمانها یا شهرداری­ها
  3. ارسال اطلاعات واصله به شركت خودروساز توسط اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور
  4. معرفي متقاضي به نمايندگي جهت اخذ پيش فاكتور توسط سازمانها یا شهرداری­ها
  5. مراجعه به بانک و واريز وجه خودرو به حساب خودروساز توسط متقاضی
  6. فراخوان متقاضی جهت تحويل خودرو توسط نمايندگي
  7. تحويل سند خودرو به متقاضی توسط نمایندگی
  8. صدور معرفي نامه پلاك خودرو توسط سازمانها یا شهرداری­ها
  9. درج اطلاعات خودروي تحویلی به متقاضی توسط سازمانها یا شهرداری­ها

تذکر: کلیه سازمانهای حمل و نقل همگانی و شهرداری­های تحت پوشش اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور ملزم به ثبت آمار ناوگان موجود خود در سامانه اینتر نتی توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری کشور می باشند. در غیر این صورت در طرح توسعه ناوگان هیچ سهمیه ای به آنها اختصاص داده نخواهد شد.


سیمفا