وانت بار

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به وانت بار

  1. آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
  2. قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب 67/01/23)
  3. آيين‌نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه و اصلاحیه آن (شماره 61585/ت42282ک مورخ 88/03/20)
  4. دستورالعمل طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره 88599/1/3/37 مورخ 89/06/13)
  5. دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره 79631/3 مورخ 90/05/25)
  6. شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابلاغیه شماره 88599/1/3/37 مورخ 1389/06/13 وزارت کشور (شماره 141005/1/3مورخ 91/11/09)
  7. آیین‌نامه ‌اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (شماره 44055/ت27457ه مورخ 82/08/07)
  8. ماده (4) تصویب نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 1387/06/07 در خصوص سن فرسودگی خودروها
  9. آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره 61572/ت42596ک مورخ 88/3/20)
  10. بند 1 برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران

سیمفا