سوخت خودروهای عمومی درون شهری

مقدمه :

پیرو ابلاغیه‌­ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و با همکاری شرکت پژوهش و توسعه ناجی در خصوص فرآیند ابطال و جایگزین کارت سوخت آژانس­‌ها، به اطلاع می رساند که تا زمان بهره برداری از سامانه جامع کارت های سوخت، سازمان­‌های حمل و نقل همگانی و شهرداری­‌ها از طریق فرمت ذیل و در قالب لوح فشرده همراه با نامه از طریق پست و یا آدرس ایمیل sookht@upto.ir  به این اتحادیه ارسال نمایند.

نحوه تکمیل فرم ابطال و جایگزین کارت سوخت آژانس ها :

در خصوص طرح ابطال و جایگزین کارت سوخت آژانس­‌ها، سازمان­‌های حمل و نقل همگانی و شهرداری­‌های تحت پوشش این اتحادیه، قبل از هرگونه اقدامی جهت وارد کردن اطلاعات درخواستی به موارد ذیل توجه نمایند:

  1. عدم وجود گزینه خالی یا پرنشده در جداول
  2. برابر بودن تعداد اسامی لیست ابطال و اسامی لیست جایگزین
  3. آژانسی بودن کلاس کارت سوخت متقاضیان ابطالی ( استعلام از دفاتر پلیس + 10 )
  4. اطمینان از صحت اطلاعات کارت سوخت متقاضیان جایگزین( استعلام از دفاتر پلیس + 10 )
  5. امکان صدور سهمیه ، تنها در صورت وجود لیست ابطال
  6. صدور کارت سوخت المثنی برای متقاضیان جایگزین پس از تغییر یافتن کلاس کارت سوخت آنان به آژانس ( پیگیری از دفاتر پلیس + 10 )
  7. کارت سوخت های آژانسی که قرار است ابطال گردند حتماً باید دارای کلاس سوخت آژانسی باشند در غیر اینصورت جایگزینی برای آن صورت نمی پذیرد.
  8. به لیست هایی که در قالب فرمت ذیل نبوده و پیش از تاریخ 5/11/93 به این اتحادیه ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


سیمفا