قانون هوای پاک

ماده۱ ـ اصطلاحات به‌کار رفته در اين قانون دارای معانی مشروح زير است: ۱ـ آلودگي‌هوا: عبارت است از انتشار يک يا چند آلاينده اعم از آلاينده‌هاي …

تاریخ انتشار:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک

ماده۱ـ در این آیین­‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند: ۱ـ قانون: قانون هوای پاک ـ مصوب۱۳۹۶ـ ۲ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط­ زیست. ۳ـ سن …

تاریخ انتشار:

آیین نامه ماده ۷قانون هوای پاک

 ماده۱ـ دراين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند: الف ـ محدوده ممنوعه تردد: محدوده هاي جغرافيايي مشخص در داخل محدوده …

تاریخ انتشار:


سیمفا