برگزاری دوره آموزشی سامانه سمیع در استان قزوین

چهاردهمین دوره آموزش حضوری سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی کشور (سمیع) برای مسئولان حراست شهرداری‌های استان قزوین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل …

تاریخ انتشار:

برگزاری هشتمین دوره آموزش حضوری سامانه سمیع در استان مازندران

در پی درخواست استانداری مازندران، هشتمین دوره آموزش حضوری سامانه سمیع، شهریورماه سال جاری در این استان برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل …

تاریخ انتشار:


سیمفا