برگزاری هشتمین دوره آموزش حضوری سامانه سمیع در استان مازندران

در پی درخواست استانداری مازندران، هشتمین دوره آموزش حضوری سامانه سمیع، شهریورماه سال جاری در این استان برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی اتحادیه سازمان‌های حمل …

تاریخ انتشار:

دوره آموزش حضوری سامانه سمیع دراستان اصفهان با حضور فعال نمایندگان ۱۱۲ شهرداری برگزار شد

پیرو آموزش های مجازی سامانه سمیع در استان‌های مختلف کشور؛ دوره آموزش حضوری سامانه سمیع طی سه روز در استان اصفهان برگزار گردید. به گزارش روابط …

تاریخ انتشار:


سیمفا
اتحادیه حمل و نقل