ارتباط با ما

تلفن : 62982000-021

نمابر : 66909199-021

آدرس : تهران، بالاتر از ميدان توحيد، خيابان باقرخان شرقي، پلاك ۲۳

کد پستی : 1419647654

پست الکترونیکی

اداری و مالیmali@upto.ir
واحد آمارamar@upto.ir
واحد انفورماتیکit@upto.ir
امور آموزشamouzesh@upto.ir
امور معاینه فنیbarchasb@upto.ir
دبیرخانهdabir@upto.ir    
    سیمفا