نحوه ثبت و پرداخت یارانه سوخت آژانس ها

اطلاعیه 1 - 402 مدیران و روسای محترم سازمان های حمل ونقل همگانی :    بدینوسیله به آگاهی  می رساند جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت سوخت ناوگان …

تاریخ انتشار:

برگزاری آزمون پایانی دوره آموزشی ویژه اعضای کارگروه استانی وستادهای معاینه فنی شهرداری‌های استان مازندران

اطلاعیه 3-401 به اطلاع کلیه اعضای کارگروه استانی و ستادهای معاینه فنی شهرداری‌های استان مازندران می‌رساند پیرو برگزاری دوره آموزشی حضوری با عنوان آشنایی با قوانین …

تاریخ انتشار:

برگزاری دوره‌ آموزشی مجازی ویژه مدیران مراکزمعاینه فنی درحاشیه نمایشگاه شهرهوشمند ایران

اطلاعیه 2-401 به اطلاع کلیه مدیران مراکز معاینه فنی خودروهای سبک کشور می‌رساند: مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور در نظر دارد درحاشیه نمایشگاه شهر …

تاریخ انتشار:

اطلاعیه ۱-۴۰۱

قابل توجه شهرداران، روسای سازمان‌های مدیریت حمل و نقل شهرداری و مدیران عامل سازمان‌های حمل و نقل همگانی، مدیران و کارشناسان مراکز معاینه فنی سراسر …

تاریخ انتشار:

آگهی تجدید مناقصه عمومی(نوبت دوم)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت دوم)  اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مصوبه  مورخ 1400/10/15هیأت مدیره نسبت به خرید تجهیزات دیتا …

تاریخ انتشار:

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)  اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 1400/10/15هیأت مدیره نسبت به خرید تجهیزات دیتا …

تاریخ انتشار:

آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

آگهی  مناقصه عمومی (نوبت دوم)  اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مصوبه  مورخ 1400/10/15هیأت مدیره نسبت به خرید تجهیزات دیتا …

تاریخ انتشار:

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

آگهی  مناقصه عمومی (نوبت اول)  اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مصوبه  مورخ 1400/10/15هیأت مدیره نسبت به خرید تجهیزات دیتا …

تاریخ انتشار:


سیمفا