پایانه های مسافربری

پایانه های مسافربری

به منظور ساماندهی امور پایانه­‌های مسافربری از جمله احداث، تکمیل و توسعه پایانه­‌ها، همچنین بررسی نیازها و اولویت بندی آنها، سازمان­های حمل و نقل همگانی و شهرداری­‌های تحت پوشش این اتحادیه موظفند فرم‌­های ذیل را مطابق دستورالعمل “نحوه تکمیل فرم مشخصات پایانه­‌ها” تکمیل نمایند. سپس فایل‌های درخواستی را به همراه چند تصویر از پایانه مربوطه در قالب لوح فشرده همراه با نامه به این اتحادیه ارسال نمایند.


سیمفا