معاونت فناوری اطلاعات

وحید رویانیانمهندس وحید رویانیان
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات


اشکان زارعیناشکان زارعین
سرپرست سامانه سمیع
سمیرا محمدی
سرپرست شبکه (داخلی ۴۷۰)
محبوبه گلستان
سرپرست سامانه سیمفا
سینا حاجی زاده
سینا حاجی زاده
سرپرست سامانه سامح

شرح مأموریت اصلی این معاونت :

 • تحقیق، پژوهش و مطالعه و کسب آگاهی از سیستم‌های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه راه حل‌های مناسب، به منظور توسعه و بهبود نرم افزارها در جهت توسعه ارتباطات
 • رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه
 • تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
 • نگهداری و مدیریت شبکه
 • بررسی و بکارگیری روشها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی
 • پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کلیه سیستم ها و سرورهای اتحادیه
 • نگهداری و حفظ ارتباطات شبکه با مدیریت فناوری اطلاعات
 • پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای شبکه و واحد ها
 • پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در شبکه
 • نظارت بر خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار
 • انجام مراحل کارشناسی، خرید ، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT
 • مشاوره در زمینه IT و راهنمایی و همکاری با اتحادیه، کارمندان در انتخاب نرم افزارهای موجود ،سخت افزار و بانکهای اطلاعاتی و سایر منابع مورد نیاز جهت رفع نیازمندیها
 • بررسی محصولات و سیستمهای موجود و پیشنهاد جایگزین های احتمالی در جهت جوابگویی به نیازمندیهای مشخص شده
 • نصب ، تنظیم و تغییر نرم افزارهای تحت شبکه
 • همکاری در بررسی نیازمندیها و ارزیابی خریدهای بالقوه جهت سازگاری با سیستمهای موجود
 • بررسی قراردادهای نگهداری موجود

سیمفا