معاونت معاینه فنی

سیف الساداتمهندس سید محمد حسین سیف السادات
معاون معاینه فنی

(داخلی ۱۶۰)


سید علیرضا پدرام
مسئول ناحیه چهار

(داخلی ۱۴۰)
محسن دهقانی
مسئول ناحیه سه(داخلی ۱۳۰)
محمد شیرآوند
سرپرست ناحیه دو(داخلی ۱۲۰)
علیرضا بابایی
سرپرست ناحیه یک(داخلی ۱۱۰)
سیروس امینی
مسئول واحد آموزش و پژوهش معاونت معاینه فنی

فناوری اطلاعات
مجتبی ذوالفقاری
مدیر فن آوری اطلاعات

(داخلی ۴۲۰)
سمیرا محمدی
سرپرست شبکه (داخلی ۴۷۰)
اشکان زارعین سرپرست سامانه سمیع سرپرست سامانه سیمفا

شرح مأموریت اصلی این معاونت :

 • برنامه ریزی ، هماهنگی و پیگیری و نظارت مستمر برحسن اجرای فعالیت های مربوط به امور معاینه فنی خودروهای سبک کشور و آزمایشگاه های هیدرواستاتیک کشور
 • بررسی عملکرد سامانه سیمفا درمراکز معاینه فنی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح و ارتقا، کیفیت خدمات سامانه
 • رعایت اولویت های کاری واحد سرپرستی به منظور شروع و خاتمه به موقع کارها
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز مختلف معاینه فنی
 • نظارت ، کنترل و ارزیابی عملکرد مراکز معاینه فنی کشور ، نظارت سیستمی و مانیتورینگ
 • انجام بازدید های میدانی از مراکز معاینه فنی جهت بررسی عملکرد آنها و تهیه گزارشات از تخلفات احتمالی
 • ارزیابی کارکنان تحت سرپرستی و درخواست تشویق ، تنبیه ، ترفیع و ارتقاء و …
 • تحلیل، تولید و توسعه نرم افزارهای یکپارچه ملی با جدیدترین متد روز جهان
 • پشتیبانی از نرم افزار های ارائه داده شده
 • ارتقا نرم افزار ها
 • تشکیل جلسات مدیریت فناوری جهت نیازسنجی
 • ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر
 • به روز نگه داشتن مطالب بخش فناوری اطلاعات در وب سایت (اخبار و اطلاعیه ها و … )
 • تنظيم سياستهای لازم در زمينه نرم افزارها، داده ها و شبکه ها، جهت ايجاد نظامهای مطلوب اطلاع رسانی بمنظور پويايی دستگاههای اجرايی و افزايش رضايت عمومی
 • مطالعه وارزيابی پيشرفتهای حاصله در زمينه فناوری نرم افزار به منظور ارتقاي سطح كارایی واحد مربوط
 • اجرا وبكارگيری آخرين يافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه
 • مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحی وپياده سازی سيستمهای كاربردی جدید
 • تحقیق، پژوهش و مطالعه و کسب آگاهی از سیستم‌های مختلف ارتباطی و اطلاعاتی و ارائه راه حل‌های مناسب، به منظور توسعه و بهبود نرم افزارها در جهت توسعه ارتباطات
 • رفع مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستمهای رایانه موجود در شبکه
 • تهیه شناسنامه کامپیوترهای شبکه
 • نگهداری و مدیریت شبکه
 • بررسی و بکارگیری روشها و راهکارهای مقابله با نفوذ و آلودگی های ویروسی
 • پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری از کلیه سیستم ها و سرورهای اتحادیه
 • نگهداری و حفظ ارتباطات شبکه با مدیریت فناوری اطلاعات
 • پشتیبانی فنی کلیه سیستمهای شبکه و واحد ها
 • پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در شبکه
 • نظارت بر خرید تجهیزات و قطعات کامپیوتری با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در بازار
 • انجام مراحل کارشناسی، خرید ، تعمیر و بروز رسانی تجهیزات IT
 • مشاوره در زمینه IT و راهنمایی و همکاری با اتحادیه، کارمندان در انتخاب نرم افزارهای موجود ،سخت افزار و بانکهای اطلاعاتی و سایر منابع مورد نیاز جهت رفع نیازمندیها
 • بررسی محصولات و سیستمهای موجود و پیشنهاد جایگزین های احتمالی در جهت جوابگویی به نیازمندیهای مشخص شده
 • نصب ، تنظیم و تغییر نرم افزارهای تحت شبکه
 • همکاری در بررسی نیازمندیها و ارزیابی خریدهای بالقوه جهت سازگاری با سیستمهای موجود
 • بررسی قراردادهای نگهداری موجود

سیمفا
اتحادیه حمل و نقل