اتحادیه حمل و نقل – اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
  • اساید سامانه ها

اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

سازمان حمل و نقل تهران

معاینه فنی خودرو های سبک و سنگین عبداله متولی مدیرعامل حمل و نقل

ارتش، پاسدار استقلال و تمامیت ارضی

با پیروزی انقلاب اسلامی دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) نسبت به ارتش اهمیت فراوانی یافت؛ ایشان روز ۲۶ فروردین ۱۳۵۸ در پیامی خطاب به ملت شریف و مبارز ایران روز ۲۹ ف...

ادامه مطلب

اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور


سیمفا