دستورالعمل طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره 88599/1/3/37 مورخ 89/06/13)

ماده 1: کلیات در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوبه 685/153362 مورخ 86/10/01 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری ‌از خطوط حمل ونقل همگانی شهر و حومه به بخش غیر دولتی در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر (ابلاغی وزارت کشور به شماره 4044/1/3/س مورخ 82/08/13)

حمل و نقل همگانی، اینک در جهت توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود وضع جابجایی مسافر داخل و حومه شهرهای کشور دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس …

تاریخ انتشار:

رأی شماره 445 الی 446 مورخ 1384/09/06هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تسری ندادن قانون تمرکز امور مربوط تاکسیرانی به مؤسسات اتومبیل کرایه

حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران منحصراً متضمن اداره امور تاکسیرانی سایر شهرهای …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره‌برداری ‌از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه شهری به بخش غیر دولتی (شماره 111393 مورخ 85/09/08)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 85/09/05 بنا به پیشنهاد شماره 92252 مورخ 85/08/06 نهاد ریاست جمهوری و به استناد تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 …

تاریخ انتشار:

آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1359/03/28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ایران و اصلاحیه آن مصوب 1379/06/13 (شماره 9859/ت/14930ه مورخ 74/8/12)

هيات وزيران در جلسه مورخ 1374/08/10 بنا به پيشنهاد شماره 841/34/3/1 مورخ 1374/01/20 وزارت كشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره …

تاریخ انتشار:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (شماره 159329/ت47187ه مورخ 91/8/15)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 1/7/80871 مورخ 1390/05/29 وزارت کشور …

تاریخ انتشار:


سیمفا