دستورالعمل نحوه اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۳۰۰۰/۱/۳/۳۴/۷۲۵مورخ ۷۵/۱۲/۲۲)

قوانین و دستورالعمل ها

پیشگفتار

در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مصوبه ۱۳۷۲/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم وزیران و به منظور ایجاد هماهنگی در امور تاکسیرانی در شهرهای کشور زیر نظر شهرداری هر شهر، اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری، دستورالعمل حاضر را با توجه به اظهارنظرهای واصله از استانداری‌ها و شهرداری‌های کشور با حضور صاحب‌نظران و دست اندرکاران امر با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی در وزارت کشور تهیه نموده و امیدوار است که با اجرای آن تمرکز امور تاکسیرانی به نحو احسن زیر نظر شهرداری‌ها به مرحله عمل درآمده و اقدامات اجرایی آن توسط شهرداری‌ها در سراسر کشور به سهولت انجام پذیرد. بدیهی است دستورالعمل حاضر در بازگشت اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد بهینه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی

مقدمه

همان‌طوری که اطلاع دارند، درگذشته و قبل از تصویب ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اداره امور تاکسیرانی دچار تشتت بوده و ادارات و سازمان‌های مختلف از جمله فرمانداری، بخشداری، شهرداری، ادارات راهنمایی و رانندگی و حتی در بعضی موارد تشکیلات صنفی نظیر اتحادیه تاکسی‌رانان (در حال حاضر ادامه فعالیت و یا تشکیل اتحادیه مذکور مستند به قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن غیرقانونی است) و گاهی تشکیلات تعاونی مانند تعاونی تاکسی‌رانان و  تاکسی‌داران در امور مذکور خود را ذی مدخل دانسته و حسب مورد بخشی از امور تاکسیرانی را بر عهده داشتند. با تصویب قانون تمرکز اداره امور تاکسیرانی (ناظر بر انواع تاکسی شهری) در سال ۱۳۷۲ کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اداره امور مذکور به طور متمرکز به عهده شهرداری محول شد و به این ترتیب وظیفه مشخص دیگری به وظایف شهرداری‌ها اضافه گردید. وزارت کشور در اجرای ماده ۵۴ قانون شهرداری و نیز با عنایت به مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری در نظر دارد، اداره امور تاکسیرانی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (مستند به آخرین سرشماری عمومی و رسمی کشور) را به سازمان‌های مستقلی به نام سازمان تاکسیرانی پس از تصویب اساسنامه، محول نماید و در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با توجه به حجم کار از نظر تعداد تاکسی (بر مبنای نیازی که برآورد خواهد شد) در سازمان اداری شهرداری‌ها، پست‌های لازم را پس از کسب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد نماید که در این خصوص لازم است، شهرداری‌های شهرهای اخیرالذکر آمار لازم را تهیه و به ضمیمه پیشنهاد خود به وزارت کشور ارسال دارند.

اهتمام در زمینه هماهنگی امور تاکسیرانی در شهرها به ضرورت ایجاب می‌نمود که اقدامات اداری لازم برای اداره متمرکز امور تاکسیرانی در سطح کشور دارای انسجام باشد و به همین منظور وزارت کشور علاوه بر تهیه فرم‌های مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون، فرم‌های لازم دیگر را تهیه کرد که به ضمیمه دستورالعمل حاضر است.

در این دستورالعمل مراحل انجام کار درج و راهنمایی تکمیل و اقدام در هر مورد نیز اجمالاً توضیح داده شده است. امید است، کارگزاران در شهرداری و سازمان‌های تاکسیرانی با بهره‌گیری  مطلوب از مفاد دستورالعمل در اداره امور تاکسیرانی موفق باشند.

مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها

بخش اول: سازمان‌دهی امور تاکسیرانی

شهرداری هر شهر پس از وصول این دستورالعمل در صورت داشتن جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر (طبق آخرین سرشماری رسمی کشور) مبادرت به تشکیل سازمان تاکسیرانی برابر اساسنامه نمونه ارسالی و همچنین در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (بر مبنای آخرین سرشماری رسمی کشور) تأسیس واحد تاکسیرانی بر مبنای سازمان اداری مصوب وزارت کشور خوهد کرد و عملاً امور تاکسیرانی را به صورت متمرکز عهده‌دار  خواهد شد.

بخش دوم: مراحل صدور پروانه تاکسیرانی

الف: پذیرش تاکسی‌ران

کسانی می‌توانند رانندگی تاکسی در شهرها را عهده‌دار شوند که پس از طی مراحل مندرج در آیین‌نامه و این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه تاکسیرانی شوند.

۱/الف: مرحله اول= تعیین تعداد پروانه تاکسیرانی

تعیین تعداد پروانه تاکسیرانی در هر شهر نیازمند برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات لازم در خصوص تعداد تاکسی‌های موجود در شهر و نیز تعداد تاکسی‌هایی که طول یک سال آینده به ناوگان تاکسیرانی اضافه خواهند شد، می‌باشد و به همین منظور شهرداری  می‌بایستی با رعایت ضوابطی که در این خصوص توسط شورای عالی ترافیک تعیین می‌شود (در صورتی‌که تعیین و ابلاغ شده باشد) حداقل سه برابر تعداد تاکسی‌های موجود مورد نیاز یک ساله شهرداری آمادگی صدور پروانه تاکسیرانی داشته باشد.

بدیهی است، کسانی که قبلاً از مراجع ذیربط دارای کارنامه، پروانه یا مجوز تاکسیرانی بوده‌اند، برای تکمیل تعداد برآورد شده (در صورتی‌که مراحل پذیرش را طی نمایند) در اولویت خواهند بود.

توضیح آنکه شهرداری یا سازمان تاکسیرانی می‌تواند با تعیین مهلت مناسبی، هر نوع پروانه یا امتیاز تاکسیرانی را که قبلاً صادر شده است، ملغی اعلام نماید.

۲/الف: مرحله دوم= نحوه صدور آگهی مبنی بر اعلان شرایط لازم جهت اخذ پروانه تاکسیرانی

در این مرحله شهرداری با انتشار آگهی (مطابق فرم ضمیمه شماره ۱) شرایط لازم جهت اخذ پروانه تاکسیرانی را به اطلاع عموم رسانیده و با تعیین مهلت مناسب نسبت به پذیرش تقاضای افراد داوطلب اقدام می‌کند. در آگهی مذکور مهلت خاتمه اعتبار کارنامه یا پروانه یا مجوزهای صادره از سایر مراجعی که قبلاً صادر شده است را به اطلاع دارندگان چنین مجوزهایی خواهد رساند.

۳/الف: مرحله سوم= ثبت تقاضای اخذ پروانه تاکسیرانی

در این مرحله و در خلال مهلت تعیین شده، شهرداری یا سازمان تاکسیرانی نسبت به ثبت تقاضای متقاضیان اخذ پروانه تاکسیرانی (برابر فرم نمونه شماره ۲ مربوط به تقاضای ثبت نام) در صورت کامل بودن مدارک ضمیمه در دفتر مخصوص که به همین منظور تهیه خواهند نمود اقدام می‌نماید؛ بدیهی است، چنانچه مدارک ضمیمه تقاضا کامل نباشد، تقاضا به همراه مدارک فی‌المجلس به متقاضی برای تکمیل مدارک برگشت داده خواهد شد.

۴/الف: مرحله چهارم= اعلام اسمی افرادی که مدارک آنها کامل است، برای شرکت در امتحانات

در این مرحله اسامی آن تعداد از افرادی که در مهلت مقرر ثبت‌نام کرده و مدارک آنها کامل بوده است، ضمن آگهی تحت عنوان آگهی شرکت در امتحانات (مطابق فرم نمونه شماره ۳) به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی مذکور محل مراجعه و نوع امتحانی که  می‌بایستی از متقاضی به عمل آید و نیز تاریخ و روزهای امتحان به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. بدیهی است کلیه کسانی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل دارای پروانه یا کارنامه تاکسیرانی معتبر باشند برای دریافت پروانه تاکسیرانی از شرکت در امتحانات در صورت داشتن سایر شرایط معاف خواهند بود.

۵/الف: مرحله پنجم= اعلام اسامی قبول شدگان در امتحانات

در این مرحله شهرداری برابر فرم نمونه (شماره ۴) اسامی افرادی که در امتحانات مربوطه نظیر شهرشناسی، خواندن و نوشتن قبول شده‌اند، به صورت آگهی اعلان و ضمناً به آدرس آنها نیز ارسال کرده و از آنها خواهد خواست که ظرف مهلت معینه برای دریافت استعلام از ادارات ذیربط به شهرداری / سازمان تاکسیرانی در آدرس معین شده مراجعه نمایند. شهرداری با مراجعه متقاضیان استعلام‌های لازم را از:

      1. اداره بهداری محل جهت ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی.

      2. اداره دادگستری برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و نیز محروم نبودن از حقوق اجتماعی و یا اشتغال به رانندگی.

      3. اداره راهنمایی و رانندگی برای دریافت گواهی عدم ممنوعیت از رانندگی را به عمل خواهد آورد.

توضیح: شهرداری / سازمان تاکسیرانی  می‌بایستی بلافاصله پس از حصول اطمینان از قبول شدن افراد در امتحانات طی نامه محرمانه از فرمانداری و یا بخشداری محل سکونت متقاضیان طی فهرستی حاوی مشخصات و آدرس قبول شدگان، در خصوص صلاحیت اخلاقی و اجتماعی آنان استعلام نماید.

۶/الف: مرحله ششم= دعوت به تکمیل فرم تعهد

در این مرحله شهرداری یا سازمان تاکسیرانی پس از دریافت پاسخ استعلام‌ها، پرونده متقاضی از وی جهت تکمیل و طی نامه‌ای (مطابق فرم شماره ۵) به آدرس متقاضی از وی جهت تکمیل فرم تعهد دعوت به عمل می‌آورد. با مراجعه متقاضی فرم تعهد (مطابق نمونه شماره ۶) توسط شهرداری / سازمان تاکسیرانی (یا دفترخانه‌ای که به همین منظور طرف قرارداد آنهاست) در اختیار متقاضی برای تکمیل قرار می‌گیرد. فرم تعهد پس از امضاء توسط متقاضی به امضای نماینده شهرداری در امور تاکسیرانی یا نماینده سازمان تاکسیرانی رسیده و پس از ثبت در دفترخانه رسمی برای تکمیل پرونده متقاضی تحویل شهرداری یا سازمان تاکسیرانی می‌گردد.

۷/الف: مرحله هفتم= صدور پروانه تاکسیرانی

در این مرحله پروانه تاکسیرانی به نام فرد متقاضی برابر فرم نمونه (شماره ۷) تنظیم و صادر خواهد شد.

بخش سوم: مراحل صدور پروانه  بهره‌برداری

استفاده از وسیله نقلیه مناسب با مشخصات معین شده جهت استفاده به صورت تاکسی، اعم از سواری، استیشن، یا هر خودرو مناسب دیگر، زمانی میسر است که مالک وسیله نقلیه (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) برای وسیله مذکور پروانه  بهره‌برداری اخذ کرده باشد. توضیح اینکه برابر مقررات اشخاص حقوقی با شرایطی می‌توانند برای وسیله نقلیه مناسب که تحت قرارداد آنهاست نیز پروانه  بهره‌برداری اخذ نمایند.

الف: پذیرش تقاضا و صدور پروانه  بهره‌برداری به نام اشخاص حقیقی

۱/الف: مرحله اول= در این مرحله شهرداری یا سازمان تاکسیرانی به لحاظ اهتمام در تمرکز امور تاکسی  می‌بایستی آماری از کلیه تاکسی‌های موجود شهر که تحت تملک اشخاص حقیقی است اعم از آن که یک نفر مالک وسیله نقلیه مذکور باشد یا چند نفر به شراکت مالک یک وسیله نقلیه باشند، به شرح زیر تهیه کند.

۱/۱/الف: آمار تاکسی‌های دارای پلاک نارنجی با ذکر مشخصات کامل وسیله مذکور شامل نام و نام خانوادگی مالک یا مالکین و مشخصات اتومبیل که عبارت است از شماره پلاک، نام وسیله نقلیه، سیستم وسیله نقلیه، تیپ وسیله نقلیه، مدل سال، ظرفیت، تعداد سیلندر، نوع سوخت، تعداد محور، تعداد چرخ، شماره موتور، شماره شاسی، رنگ بدنه، رنگ سقف، نوع خط کشی بدنه، مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه و نوع سرویسی که ارائه  می‌دهد.

۲/۱/الف: آمار وسایل نقلیه دارای پلاک سفید که با داشتن امتیاز یا اجازه تحت عناوینی نظیر کاپوت سبزه و غیره به طور موقت به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر اشتغال دارند، پس از تهیه آمار مذکور شهرداری یا سازمان تاکسیرانی به تدریج و متناسب با امکانات خود ضمن آگهی به اطلاع مالکین این‌گونه وسایل  می‌رساند که برای دریافت پروانه  بهره‌برداری مراجعه نمایند. بدیهی است ظرفیت شهر از لحاظ تعدادی که  می‌بایست امتیاز پروانه  بهره‌برداری از  سرویس‌های تاکسی شهری صادر شود، مستند به مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه ضمن رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری یا سازمان تعیین می‌شود و اشخاصی که تاکسی پلاک نارنجی دارند، برای تکمیل ظرفیت فوق در اولویت اول و ارائه دهندگان سرویس با پلاک سفید (دارای مجوز) در اولویت دوم قرار خواهند داشت. در صورتی‌که ظرفیت مذکور خالی باشد، شهرداری یا سازمان با انتشار آگهی مطابق فرم (شماره ۸) شرایط لازم جهت اخذ پروانه  بهره‌برداری را به اطلاع عموم رسانیده و با تعیین مهلت مناسب نسبت به پذیرش افراد داوطلب اقدام می‌نماید.

۲/الف: مرحله دوم= در این مرحله از اشخاصی که طبق آگهی برای دریافت پروانه  بهره‌برداری برای وسیله نقلیه خود (پلاک نارنجی یا سفید) دعوت  شده‌اند و همچنین از افرادی که داوطلب اخذ پروانه  بهره‌برداری می‌باشند، ثبت نام به عمل می‌آید. به این ترتیب که اشخاص مراجعه کرده و فرم تقاضا مطابق نمونه (شماره ۹) را تکمیل و به ضمیمه مدارک به شهرداری یا سازمان تسلیم می‌دارند. بدیهی است فرم‌هایی که متن آنها ناقص یا مدارک ضمیمه آنها کامل نباشد، فی المجلس به متقاضی جهت تکمیل با ذکر علت عودت داده می‌شود. تقاضا‌های واصله کامل به ترتیب تاریخ دریافت ثبت دفتر مخصوصی که به همین منظور در نظر گرفته خواهد شد، می‌شود.

تبصره: شهرداری و یا سازمان تاکسیرانی در آگهی‌های خود استفاده از خدمات شهرداری یا تاکسیرانی را منحصر به کسانی خواهد کرد که دارای پروانه  بهره‌برداری می‌باشد. بدیهی است اولویت نیز به ترتیب ثبت تقاضا و شماره صدور پروانه  بهره‌برداری خواهد بود.

۳/الف: مرحله سوم= در این مرحله پس از بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن در صورت بلااشکال بودن مدارک، شهرداری یا سازمان تاکسیرانی مبادرت به صدور موافقت‌نامه اصولی مطابق فرم نمونه (شماره ۱۰) به نام فرد متقاضی کرده و به آدرس وی با پست سفارشی ارسال می‌نماید تا در مهلت معینه برای معرفی وسیله نقلیه جهت بازرسی در آدرس معینه اقدام کند. تعیین مدل و کیفیت ظاهری و ایمنی خودرو با شهرداری یا سازمان تاکسیرانی است.

۴/الف: مرحله چهارم= در این مرحله پس از بازرسی خودرو معرفی شده، متقاضی طی نامه‌ای به دفترخانه طرف قرارداد شهرداری جهت تکمیل فرم (نمونه شماره ۱۱) و قرارداد واگذاری پروانه  بهره‌برداری (ویژه اشخاص حقیقی) معرفی می‌شود. دفترخانه پس از تکمیل فرم در دو نسخه و اخذ امضای متقاضی و مسئول تاکسیرانی و ثبت قرارداد در دفتر ، هر دو نسخه را به شهرداری یا سازمان تاکسیرانی ارسال می‌دارد، شهرداری یا سازمان تاکسیرانی پس از تکمیل پرونده و ثبت قرارداد در دفتر مخصوص کد اشخاص حقیقی، “الف” را به این شرح درج خواهد کرد.

شماره ثبت دفترکد اشخاص حقیقیسال
۱۱۱۱۱الف۷۵

سایر ستون‌های دفتر را اختصاص به ثبت مشخصات مالک یا مالکین و مشخصات خودرو داده و ستونی برای صدور پروانه  بهره‌برداری و ستونی نیز برای ابطال پروانه اختصاص خواهد داد.

۵/الف: مرحله پنجم= در این مرحله پروانه  بهره‌برداری برابر فرم نمونه (شماره ۱۲) به نام فرد حقیقی با شماره ردیف دفتر ثبت قراردادهای واگذاری پروانه  بهره‌برداری (ویژه اشخاص حقیقی) صادر می‌گردد.

ب: پذیرش تقاضا و صدور پروانه  بهره‌برداری به­نام اشخاص حقوقی

۱/ب: مرحله اول= در این مرحله اشخاص حقوقی که برابر مقررات آیین‌نامه و این دستورالعمل به نمایندگی شهرداری در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری پذیرفته شده‌اند، به شهرداری مراجعه و با ارائه پروانه نمایندگی خود، برای اتومبیل‌های تحت تملک خود تقاضای صدور پروانه  بهره‌برداری می‌نمایند. فرم تقاضای تکمیل شده مطابق فرم نمونه (شماره ۱۳) ثبت دفتر گردیده و به ازای هر یک وسیله نقلیه یک قرارداد واگذاری پروانه  بهره‌برداری (اشخاص حقوقی) مطابق فرم نمونه (شماره ۱۴) در دفترخانه اسناد رسمی طرف قرارداد شهرداری تنظیم و پس از ثبت و طی مراحل در دفتر مخصوص ثبت قراردادهای واگذاری پروانه  بهره‌برداری به اشخاص حقوقی (مطابق دفتر اشخاص حقیقی) ثبت و کد اشخاص حقوقی “ب” را درج خواهد کرد.

۲/ب: مرحله دوم= در این مرحله پروانه  بهره‌برداری مطابق فرم نمونه (شماره ۱۵) به نام فرد حقوقی صادر می‌شود.

شماره ثبت دفترکد اشخاص حقوقیسال
۱۱۱۱۱ب۷۵

توجه: نحوه شماره‌گذاری دفتر ثبت پروانه‌ها ی صادره  بهره‌برداری اعم از حقیقی و حقوقی، به صورتی است که در ارقام منظور که ۵ رقم می‌باشند از اعداد صفر (۰) و (سه) استفاده نخواهد شد و با توجه به اینکه سال به سال این دفتر از اول شماره‌گذاری می‌شود یعنی از رقم ۱۱۱۱۱ شروع و به رقم ۹۹۹۹۹ ختم می‌شود ظرفیت دفتر در هر سال حدود چهل و شش هزار شماره خواهد بود که برای صدور پروانه جدید  بهره‌برداری جهت اتومبیل‌هایی که برای اولین بار پروانه  بهره‌برداری دریافت می‌نمایند یا پروانه  بهره‌برداری آنها در اثر انتقال ابطال و پروانه جدید به نام مالک تازه صادر می‌شود، وافی به مقصود خواهد بود.

بخش چهارم: مراحل صدور پروانه نمایندگی (اشخاص حقوقی)

در اجرای ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری . . . . . . . . مصوب ۸۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم وزیران، جهت صدور پروانه نمایندگی برای اشخاص حقوقی به منظور حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری، شهرداری / سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . تحت شرایط ذیل برای اشخاص حقوقی مبادرت به صدور پروانه نمایندگی می‌نماید.

الف: پذیرش تقاضا و صدور پروانه نمایندگی به نام اشخاص حقوقی

۱/الف: مرحله اول= در این مرحله شهرداری با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک در خصوص تعیین تعداد پروانه  بهره‌برداری از امتیاز  سرویس‌های تاکسی شهری نسبت به تعیین تعداد وسائط نقلیه‌ای که قرار است در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به کار گرفته شوند، اقدام می‌نماید و سپس بر اساس صلاحدیدهای محلی، بخشی از تعداد تعیین شده را به اشخاص حقوقی اختصاص  می‌دهد و با توجه به حداقل تعداد وسیله لازم برای هر شرکت یا موسسه مبادرت به صدور آگهی لازم به منظور واگذاری نمایندگی در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به اشخاص حقوقی مطابق نمونه و فرم ضمیمه آن (شماره ۱۶) خواهد نمود.

۲/الف: مرحله دوم= در این مرحله اشخاص داوطلب با تکمیل فرم تقاضا مطابق نمونه ضمیمه آگهی منتشره، آمادگی خود و یا موسسین شرکت یا موسسه در شرف تأسیس را جهت قبول نمایندگی شهرداری در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی ضمن ذکر حدود امکانات به واحد مربوطه در شهرداری / سازمان تاکسیرانی اعلام می‌نمایند. مطابق فرم ضمیمه آگهی (شماره ۱۶).

۳/الف: مرحله سوم= در این مرحله شهرداری / سازمان تاکسیرانی شهر پس از ثبت تقاضای واصله و بررسی پیشنهاد و مدارک و پس از بازدید و تطبیق مدارک در صورت کامل بودن شرایط و امکانات، موافقت نامه اصولی را که در آن تمام شرایط موردنظر شهرداری گنجانیده شده است و به علاوه مواردی که می‌بایستی در اساسنامه شرکت یا موسسه نیز قید شود، مطابق فرم نمونه (شماره ۱۷) صادر می‌کند تا اشخاص مذکور بتوانند به استناد آن مبادرت به تأسیس شرکت یا موسسه نمایند. در این مرحله (شهرداری/ سازمان) می‌تواند صدور موافقت نامه اصولی را مقید به پرداخت مبلغی به حساب بانکی (شهرداری/ سازمان) با تصویب شورای اسلامی شهر یا شورای سازمان تاکسیرانی بابت ضمانت انعقاد قرارداد ظرف مهلت معین در موافقت نامه اصولی بنماید.

۴/الف: مرحله چهارم= در این مرحله نماینده شرکت پس از انجام اقدامات خواسته شده در موافقت نامه اصولی و ثبت شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکت‌ها به شهرداری مراجعه و ضمن ارائه اساسنامه ثبت شده و اسناد و مدارک مورد نیاز تقاضای صدور پروانه نمایندگی مطابق فرم نمونه (شماره ۱۸) می‌نماید.

۵/الف: مرحله پنجم= در این مرحله شهرداری پس از بررسی مدارک ارائه شده و بازدید از دفتر و امکانات و وسائط نقلیه معرفی شده در صورتی که شرکت حائز تمامی شرایط مذکور در موافقت نامه اصولی علی الخصوص موارد موردنظر در مفاد اساسنامه باشد، نسبت به معرفی مدیرعامل شرکت به دفترخانه اسناد رسمی منتخب شهرداری جهت امضای قرارداد پذیرش نمایندگی (موضوع فرم نمونه ضمیمه شماره ۱۹) مطابق فرم نمونه (شماره ۲۰) خواهد نمود.

۶/الف: مرحله ششم= در این مرحله شهرداری پس از اخذ قرارداد نمایندگی از دفترخانه اسناد رسمی منتخب که به امضای طرفین قرارداد رسیده است، مبادرت به صدور پروانه نمایندگی مطابق فرم نمونه (شماره ۲۱) خواهد کرد.

بخش پنجم: بازرسی و نظارت

شهرداری به منظور هرچه بهتر پیاده نمودن قانون تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آیین‌نامه مربوطه و نظارت کامل بر نحوه اجرای آن و در اجرای بند “ر” ماده ۱۲ و بند “ذ” ماده ۱۳ آیین‌نامه، مبادرت به بهره‌گیری  از خدمات افرادی صحیح‌العمل با حداقل تحصیلات دیپلم به عنوان بازرس به تعداد پست‌های مصوب در سازمان مصوب خود اقدام خواهد کرد. برای نیل به هدف فوق افرادی را که جهت امر بازرسی در نظر گرفته می‌شوند، باید در کلاس‌های آموزشی و توجیهی که در آن قانون و آیین‌نامه مربوطه کاملاً تبیین می‌گردد، شرکت کرده تا نحوه و چگونگی نظارت دقیق در رعایت مواد قانون و آیین‌نامه مربوطه را فرا گیرند.

 بازرسان چه کسانی هستند و تعداد آنها چند نفر است؟

بازرسان افرادی هستند متعهد با تحصیلات حداقل دیپلم متوسطه و طی  دوره‌های آموزشی مربوطه که به عنوان امین و چشم دستگاه بر امر تاکسیرانی شهر و بر نحوه عملکرد رانندگان و دارندگان تاکسی و نمایندگان نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف برابر مقررات با آنها رفتار خواهد نمود. تعداد بازرسان در محدوده هر شهر بر مبنای تعداد پست‌های مصوب سازمانی آنها تعیین می‌گردد.

وظایف و نحوه عملکرد بازرس

وظایف بازرس در امر تاکسیرانی، گشت در محدوده شهر و مراجعه به  تعمیرگاه‌ها و  پارکینگ‌ها و محل‌های مختلف به منظور کشف موارد خلاف و گزارش آن به مقامات مافوق می‌باشد. بازرس هنگام مراجعه به محل‌های مورد بازدید با برخورد با تاکسی‌های متخلف ابتدا باید با ارایه کارت شناسایی نسبت به معرفی خود اقدام کند و سعی نماید از ایجاد هرگونه درگیری پرهیز نماید. بازرس باید در برگ اخطار (مطابق فرم نمونه شماره ۲۲) نوع خلاف را در جلوی ستون مربوطه علامت بگذارد و چنانچه نوع خلاف از مواردی است که باید وسیله نقلیه متوقف گردد، اقدام لازم در جهت توقف اتومبیل و هدایت آن به  پارکینگ‌های موردنظر به عمل خواهد آمد و در صورت عدم تمکین راننده از نیروی انتظامی کمک خواهد گرفت. به هر حال در صورت استنکاف راننده، موضوع را به مرکز به نحو مقتضی در اسرع وقت (در صورت مجهز بودن به بی‌سیم  با بی‌سیم  یا تلفن) منعکس خواهد کرد و در صورت عدم امکان همکاری مأمورین انتظامی موضوع را به شهرداری/ سازمان منعکس و از طریق آنها مراتب سریعاً به هیأت گزارش و هیأت نیز خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

مواردی که از طرف بازرس مورد بازرسی قرار خواهد گرفت

بازرس به منظور انجام بازرسی، پروانه تاکسیرانی و  بهره‌برداری اشخاص از تاکسی را از نظر صحت و مدت اعتبار آن مورد کنترل قرار خواهد داد. در ضمن به دفاتر نمایندگی‌ها مراجعه و عملکرد آنها، مطابق تعهدات داده شده توسط نمایندگی‌ها را با وضعیت موجود آنها مورد مشاهده و بررسی قرار  می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف یا مغایرت طبق دستورالعمل و قانون و آیین‌نامه مربوطه اقدام می‌نماید.

بازرس در پایان هر هفته گزارش عملکرد خود را که به منزله کارنامه هفتگی وی محسوب می‌گردد، به صورت مجزا برای هر روز مطابق فرم نمونه (شماره ۲۳) با ضمیمه  کردن نسخ دوم برگ­های اخطار صادره (موضوع فرم نمونه شماره ۲۲)، گزارش می‌نماید که در گزارش مشخص خواهد نمود که چه تعداد پروانه مورد بازدید قرار گرفته و به چه محل‌هایی سرکشی کرده است (مطابق فرم نمونه شماره ۲۴).

در ضمن برای نظارت و کنترل بازرسین تعدادی از میان آنها انتخاب تا صحت گزارشات بازرسان را مورد رسیدگی قرار دهند. مثلاً از محل‌هایی که در گزارش بازرس آمده است بازدید و صحت و سقم گزارش بازرس را مشخص خواهد کرد (فرم نمونه شماره ۲۵). بازرس باید توجه داشته باشد که تخلفات راننده حتماً در کارنامه وی درج گردیده و ممهور به مهر بازرس گردد.

در مواردی که بازرس برگ اخطاریه را به راننده  می‌دهد باید حتماً مطابق برگ اخطار مشخصات کامل پلاک تاکسی را به عدد و حروف در دو قسمت برگه (الف و ب) قید نموده و ساعت و تاریخ دقیق و محل تخلف را نیز مشخص کرده و نوع تخلف را که با کد مشخص می‌گردد، ذکر نماید. در برگ اخطار، در ستون مربوطه باید نوع اخطار مشخص شود (الصاقی، تسلیم، خودداری یا سایر موارد). همچنین شماره پروانه متخلف و نوع آن اعم از نمایندگی، تاکسیرانی و  بهره‌برداری مشخص شود. بدیهی است، در مواردی که اخطار به دفاتر نمایندگی‌ها داده می‌شود و تخلف صرفاً مربوط به تعهدات نمایندگی‌ها می‌باشد، شماره تاکسی خط خورده و فقط شماره پروانه نمایندگی در قسمت مربوطه و با زدن علامت (*) در محل نوع پروانه درج می‌شود.

بازرس باید در قسمت پایین برگ اخطار کد بازرسی خود را قید کرده و محل مربوطه را مهر و امضاء نماید. بازرس باید با تشخیص کد تخلف در قسمت عنوان تخلف، نوع تخلف را ذکر کرده و میزان خسارت مشخصه را به ریال درج نماید. در صورتی‌که تصمیم به توقف خودرو و یا ارجاع امر به هیأت باشد باید با درج علامت (*) در قسمت مربوط، نظریه خود را نیز در قسمت منظور شده، ذیل جدول توضیح دهد.

تذکر: میزان خسارت مربوط به هریک از انواع تخلف به پیشنهاد هر شهردار و تأیید استاندار (به قائم مقامی جانشین شورای اسلامی شهر) تعیین شده و در هنگام تنظیم برگ تعهدات در جدول بخصوص برگ تعهدات درج می‌گردد، تا با امضای برگ تعهدات مورد قبول طرف (تاکسی‌ران،  تاکسی‌دار، نماینده) واقع و تعهدآور شود. بر اساس همان مبالغ سایر جداول و برگ‌های اخطار تنظیم می‌گردد.

توضیحات مربوط به برگ اخطار بازرس

  • برگ اخطار از دو قسمت تشکیل شده است و هر برگ اخطار در دو نسخه صادر می‌شود و نسخه اولی تسلیم متخلف شده و نسخه دوم در دفترچه برگ اخطار بازرس باقی خواهد ماند تا بر اساس مندرجات آن گزارش عملکرد روزانه و هفتگی خود را تهیه نماید (فرم نمونه شماره ۲۲).
  • پس از تسلیم نسخه اصلی به متخلف، متخلف در صورت عدم اعتراض و تمکین در خصوص پرداخت خسارت، به بانک مراجعه و درخواست پرداخت می‌نماید. بانک پس از دریافت وجه خسارت قسمت کوچک آن را (قسمت الف) از قسمت بزرگ برگ اخطار (قسمت ب) جدا کرده و قسمت کوچک را به شهرداری یا سازمان تاکسیرانی در موعد مقرر تسلیم خواهد نمود تا توسط سازمان در دفاتر مخصوصی درج و در سوابق نگهداری شود.
  • بازرس  می‌بایستی مصداق هر تخلف را از ظهر ورقه استنتاج و روی ورقه درج نماید.
  • ذکر مشخصات دقیق پلاک و مشخصات تخلف و مشخصات اخطار گیرنده در هر دو قسمت “الف” و “ب” برگ اخطار ضروری است.
  • کد و امضا و مهر بازرس  می‌بایستی ذیل برگ اخطار نوشته و منقوش شود.

بخش ششم: نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه  بهره‌برداری

نظر به اینکه نقل و انتقال حقوق پروانه  بهره‌برداری فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی، تابع شرایط و ضوابط خاص خود می‌باشد، لذا واگذاری این حق به فرد حقیقی و یا حقوقی دیگر  می‌بایستی با طی مراحل ذیل صورت پذیرد:

مرحله اول: در این مرحله چنانچه دارنده پروانه  بهره‌برداری، قصد انتقال مالکیت وسیله نقلیه و نیز حقوق پروانه  بهره‌برداری مربوط به آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر داشته باشد،  می‌بایست فرم تقاضای نقل و انتقال پروانه  بهره‌برداری مربوطه را مطابق (فرم‌های نمونه شماره ۲۶ و ۲۶/۱) تکمیل و تحویل قمست مربوطه در شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر خود بنماید.

مرحله دوم: در این مرحله شهرداری پس از بررسی تقاضای واصله، در صورتی که نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه و حقوق پروانه  بهره‌برداری به فرد جدید را بلامانع تشخیص دهد، مبادرت به صدور موافقت‌نامه اصولی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی زیر نظر شهرداری مطابق (فرم نمونه شماره ۲۷) ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از تاریخ دریافت تقاضا (غیر از ایام تعطیل) خواهد کرد و رونوشت همین موافقت‌نامه را جهت اقدام لازم به دفتر اسناد رسمی طرف قرارداد ارسال خواهد کرد.

بدیهی است دفتر اسناد رسمی پس از مراجعه متقاضی مبادرت به تنظیم سند انتقال مالکیت وسیله نقلیه و حقوق پروانه  بهره‌برداری به نام خریدار خواهد کرد و پروانه  بهره‌برداری قبلی را نیز ممهور به مهر باطل شده (مهری که توسط شهرداری تهیه و در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود) نموده و همراه با سند نقل و انتقال به ذینفع تسلیم تا به شهرداری/ سازمان جهت صدور پروانه  بهره‌برداری جدید تسلیم نماید.

مرحله سوم: در این مرحله متقاضی پروانه جدید، با ارائه سند انتقال وسیله نقلیه و پروانه (تاکسیرانی یا نمایندگی) به ضمیمه رونوشت سند انتقال حقوق  بهره‌برداری و اصل پروانه باطل شده مطابق (فرم نمونه شماره ۲۸) طی نامه‌ای از شهرداری/ سازمان تقاضای صدور پروانه  بهره‌برداری به نام خود را خواهد نمود.

مرحله چهارم: در این مرحله شهرداری/ سازمان پس از بررسی مدارک ارائه شده از طرف متقاضی در صورتی که آن را بلااشکال بداند مبادرت به صدور پروانه  بهره‌برداری برابر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه خواهد نمود

بسمی تعالی

نمونه فرم شماره ۱

آگهی

“شرایط لازم جهت اخذ پروانه تاکسیرانی”

در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری . . . . . . . . . . . . . مصوب ۷۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم وزیران، افراد واجد شرایط ذیل لازم است تا تاریخ . . . . . . . . . . . . . نسبت به تقاضای خود جهت دریافت پروانه تاکسیرانی از شهرداری/ سازمان تاکسیرانی به آدرس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراجعه نمایند.

الف: داشتن حداقل ۲۳ سال سن.

ب: داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهی نهضت سوادآموزی معادل آن برای افرادی که کمتر از ۵۰ سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از ۵۰ سال سن هستند.

پ: داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی.

ت: دارا بودن  گواهی‌نامه معتبر رانندگی اتومبیل که حداقل یک سال از تاریخ دریافت آن گذشته باشد.

ث: داشتن تأهل.

ج: تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

داوطلبان در صورت ارائه مدارک مذکور و قبولی در امتحانات مربوط باید مدارک زیر را نیز ارائه نمایند:

     1. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.

     2. ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی.

     3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به شغل رانندگی از طرف مراجع ذیصلاح.

     4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی.

     5. الزام به رعایت شئون اسلامی.

     6. نداشتن شغل دیگر.

     7. سپردن تعهد مبنی بر رعایت مفاد آیین‌نامه و نیز قبولی تصمیمات هیأت انضباطی موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه و نیز تنظیم قرارداد در یکی از دفاتر اسناد رسمی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون و آیین‌نامه مربوط.

توضیحات:

     1.  کارنامه‌های صادره از سوی راهنمایی و رانندگی تا اتمام مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار می‌باشد. بدیهی است دارندگان کارنامه‌های مذکور لازم است قبل از اتمام مهلت اعتبار کارنامه نسبت به تعویض کارنامه و دریافت پروانه تاکسیرانی به شهرداری/ سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.

     2.  سایر مجوزهای صادره از سوی دیگر مراجع و تحت هر عنوان در ارتباط با رانندگی تاکسی از تاریخ اتمام مهلت مذکور در این آگهی از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

بدیهی است دارندگان این‌گونه مجوزها از اولویت برای تکمیل کادر تاکسیرانی برخوردار می‌باشند.

شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                شهرداری/ سازمان تاکسیرانی

بسمی تعالی

نمونه فرم شماره ۲

“فرم تقاضای ثبت نام از متقاضی اخذ پروانه تاکسیرانی”

شهرداری محترم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سازمان محترم تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . . . . . .

اینجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . .صادره از شهر . . . . . . . . . . . . . . . ساکن کوچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پلاک . . . . . . . . . . . . با توجه به آگهی مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با دارا بودن کلیه شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون تاکسیرانی و آگهی مذکور تقاضای ثبت نام و اخذ پروانه تاکسیرانی را دارم. ضمناً کلیه مدارک زیر ضمیمه می‌باشد.

رديفشرح مدارک پيوستينظريه متصدي بررسي مدارک
۱تصوير مصدق کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي.کاملناقص
۲تصوير مصدق  گواهي‌نامه معتبر رانندگي که از تاريخ صدور آن بيش از يک سال گذشته باشد.کاملناقص
۳تصوير مصدق مدارک لازم مبني بر متأهل بودن (قباله ازدواج يا تصوير صفحه . . . . . . . . شناسنامه).کاملناقص
۴تصوير مصدق شناسنامه مويد داشتن حداقل ۲۳ سال سن.کاملناقص
۵مدارک مصدق مبني بر داشتن حداقل گواهي تحصيلات پايان دوره ابتدايي يا گواهي نهضت سواد آموزي.کاملناقص
۶سواد خواندن و نوشتن (براي افراد بالاي ۵۰ سال سن)کاملناقص
۷تصوير کارنامه تاکسيراني (در صورت داشتن)کاملناقص
نام و نام خانوادگي متقاضي: امضاء:نام و نام خانوادگي متصدي بررسي: امضاء:

بسمي تعالي

نمونه فرم شماره ۳

“آگهي شرکت در امتحانات”

بدينوسيله به اطلاع کليه افراد مشروحه زير که داوطلب اخذ پروانه تاکسيراني مي‌باشند،  مي‌رساند که جهت شرکت در امتحانات مربوط و برابر مفاد جدول ذيل و در تاريخ و ساعت مشخص شده با در دست داشتن مدارک شناسايي معتبر به اين قسمت و آدرس زير مراجعه تا از آنها امتحانات لازم به عمل آيد.

بديهي است عدم حضور و مراجعه افراد مذکور به منزله انصراف از تقاضاي اخذ پروانه تاکسيراني تلقي خواهد شد و  هيچ‌گونه اعتراضي بعداً پذيرفته نخواهد شد.

آدرس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسئول صدور پروانه تاکسيراني                                  

رديفنام و نام خانوادگينوع امتحانتاريخ و ساعت مراجعه
تاريخساعت
     

بسمي تعالي

نمونه فرم شماره ۴

آگهي

“اعلام اسامي قبول شدگان در امتحانات اخذ پروانه تاکسيراني”

پيرو آگهي شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدين وسيله به اطلاع کليه افراد مشروحه زير که در امتحانات مربوطه قبول شده‌اند،  مي‌رساند که جهت اخذ معرفي‌نامه و مراجعه به ادارات و سازمان‌هاي ذيربط به اين واحد مراجعه تا اقدامات بعدي در جهت صدور معرفي‌نامه‌هاي لازم به ادارات و سازمان‌هاي ذيربط به عمل آيد.

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

۶-

۷-

مسئول واحد صدور پروانه                        

بسمي تعالي

نمونه فرم شماره ۵

“فرم دعوت به تکميل تعهد”

برادر محترم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سلام عليکم

بازگشت به تقاضاي مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با توجه به پاسخ استعلام‌هاي انجام شده از ادارات ذيربط، مقتضي است ظرف مدت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از تاريخ دريافت اين نامه به آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهت تکميل و امضاي فرم تعهد در دفترخانه اسناد رسمي مراجعه نماييد.

مسئول امور تاکسيراني                            

بسمي تعالي

نمونه فرم شماره ۶

“فرم تعهدنامه متقاضيان اخذ پروانه تاکسيراني”

  (موضوع ماده ۷ آيين‌نامه ‌اجرايي)

در اين تعهدنامه واژه‌هاي زير به جاي  عبارت‌هاي مشروح به کار رفته است:

       1. قانون:

قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني روز چهارشنبه بيستم مرداد يک هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۰۷/۰۶/۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

       2. آيين‌نامه:

 آيين‌نامه ‌اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زيرنظر شهرداري تهران مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۹ شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران.

        3. سازمان:

سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        4. پروانه تاکسيراني:

پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري.

        5. شهرداري:

شهرداري شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         6. برگ اخطاريه:

عبارت است از برگي که توسط بازرسان سازمان و يا هيأت انضباطي صادر مي‌گردد.

         7. هيأت:

هيأت انضباطي موضوع ماده ۱۵ آيين‌نامه ‌اجرايي.

         8. شيفت:

نوبت انجام خدمت است که در پروانه تاکسيراني با تاکسي مشخص تعيين مي‌گردد.

         9. سپرده حسن انجام تعهدات:

ضمانت حسن انجام تعهدات است که به صورت نقد يا اوراق بهادار، توسط تاکسیران به (شهرداري/ سازمان) سپرده مي‌شود.

        10.  سرويس:

عبارت است از نوع خدمت که در پروانه تاکسيراني قيد مي‌شود.

        11.  مکان و زمان معين شده:

 مکان‌ها و زمان‌هايي که (شهرداري/ سازمان) براي تنظيم نياز سفر به تاکسي‌ها اعلام مي‌کند (مثلاً ساعت ۴ تا ۵ حمل مسافران استاديوم ورزشي).

        12.   شئون اسلامي و اجتماعي:

مقرراتي که توسط (شهرداري/سازمان) ابلاغ مي‌شود.

         13. مقررات حمل مسافر:

مقرراتي که توسط (شهرداري/سازمان) ابلاغ مي‌شود.

         14. نرخ:

نرخ حمل و نقل مسافر پس از تصويب مراجع ذيربط توسط (شهرداري/سازمان) ابلاغ مي‌شود.

          15. پلاک کد شناسايي راننده:

پلاکي که روي آن شماره پروانه تاکسيراني فرد درج شده و به تعداد ۲ عدد همراه با پروانه تاکسيراني فرد در اختيار دارنده پروانه تاکسيراني قرار مي‌گيرد تا در محل‌هاي معين شده، در داخل تاکسي روي شيشه جلو سمت راست به نحوي که مسافر از داخل رويت کند و ديگري داخل تاکسي روي شيشه عقب سمت راست به نحوي که از خارج از تاکسي قابل رويت باشد، هنگام رانندگي با تاکسي نصب شود.

         16. تابلو خارج از سرويس:

تابلويي است با مشخصات تعيين شده از طرف (شهرداري/ سازمان) که  مي‌بايستي توسط دارنده پروانه  بهره‌برداري تهيه و برابر مقررات مورد استفاده تاکسیران قرار گيرد.

          17.  بازرس:

بازرس (شهرداري/ سازمان) که صرفاً مسئوليت بازرسي در امور تاکسيراني را دارد.

         18. آدرس:

نشاني شخص تاکسیران است که در متن اين تعهد قيد شده است و اقامتگاه وي شناخته مي‌شود.

         19. تاکسیران:

فردي که با داشتن پروانه تاکسيراني به رانندگي تاکسي اشتغال مي‌ورزد.

اينجانب نام . . . . . . . . . . . .. . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشهور به . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . متولد سال . . . . . . . محل تولد . . . . . . . . . . . .دارنده شناسنامه شماره . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . دارنده  گواهي‌نامه رانندگي پايه . . . . . . . به شماره . . . . . . .  . . . . .صادره از . . . . . . . . . . به آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .

در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدني متعهد و ملتزم مي‌شوم که:

    1. کليه مفاد آيين‌نامه و مقررات و نيز دستورالعمل‌هاي صادره از سوي (شهرداري/ سازمان) و مفاد اين تعهدنامه را رعايت نمايم.

    2. از انجام تخلفات موضوع آيين‌نامه ‌مندرج در مفاد اين تعهدنامه و جدول تخلفات ضميمه خودداري ورزيده و در صورت ارتکاب، اقدامات  پيش‌بيني شده در مقابل هر يک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات را پذيرا بوده و خسارت‌هاي تعيين شده در جدول مندرج در اين تعهدنامه را ظرف مهلت يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه توسط بازرسين (شهرداري/ سازمان) به حساب معين شده در برگ مذکور پرداخت نمايم و در صورت اعتراض به تشخيص بازرس ظرف مهلت مذکور اعتراض خود را کتباً و همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هيأت رأساً تسليم و رسيد دريافت نموده و يا با پست سفارشي به دفتر هيأت ارسال دارم.

تصميمات هيأت را که قطعي و لازم الاجراست ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا برگ اخطاريه هيأت به مورد اجرا گذارم.

    3. چنانچه مبلغ خسارت تعيين شده را ظرف مدت يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه توسط بازرس بدون آنکه اعتراض نمايم، به حساب معين شده پرداخت ننمايم و همچنين ظرف مدت يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه توسط هيأت مبلغ خسارت تعيين شده را تأديه نکنم، مکلف به پرداخت خسارت به ميزان دو برابر مندرج در برگ اخطاريه مي‌باشم.

(شهرداري/ سازمان) مخير است بعد از انقضاي مهلت پرداخت، خسارت وارده را از محل ضمانت حسن انجام کار اينجانب که به (شهرداري/ سازمان) سپرده شده است به نحو ممکن استيفا کند.

    4. مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال به صورت نقد يا سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار در اختيار (شهرداري/ سازمان) قرار داده و هر زمان که (شهرداري/ سازمان) ابلاغ نمايد، نسبت به تأمين مبلغ کسري سپرده ظرف مدت يک هفته اقدام کنم. در غير اين صورت تابع تصميمات هيأت باشم.

    5. مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال ماهيانه بابت خدمات (شهرداري/ سازمان) در امور تاکسيراني برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر به جانشين قانوني آن پرداخت نمايم.

    6. مفاد جداول به شرح صفحات ۵ و ۶ ضميمه مشتمل بر بيست و سه بند (۲۳) از کد ۱۰۱ تا ۱۲۳ را رعايت کرده و از انجام تخلفات مندرج در آن خودداري نموده و در صورت ارتکاب به تخلف ميزان خسارت تعيين شده و تصميم اتخاذ شده توسط بازرس و يا هيأت را بدون حق  هيچ‌گونه ادعايي در هر مرجعي با توجه به مفاد اين تعهد پذيرا باشم.

     7. اين تعهد نامه در شش صفحه و بيست و هفت بند مشتمل بر دو برگ جدول تخلفات در دو نسخه تنظيم گرديده که هر کدام حکم واحد دارد.

محل مهر و امضاي مسئول تاکسيراني                                                  نام و نام خانوادگي و محل امضاي     

           در شهرداري/ سازمان                                                                       متقاضي پروانه تاکسيراني

محل تأييد متقاضي پروانه تاکسيراني توسط دفترخانه اسناد رسمي

کدالف: تخلفات تاکسیران (دارنده پروانه تاکسيراني)ميزان خسارت و نوع اقدام
۱۰۱عدم انجام خدمت در نوبت (شيفت) معين شده در پروانه 
۱۰۲عدم انجام سرويس مشخص شده در پروانه 
۱۰۳عدم انجام خدمت در مسير معين شده در پروانه 
۱۰۴عدم انجام خدمت در مکان و زمان معين شده (شهرداري/ سازمان) بر اساس برنامه حمل و نقل عمومي مسافر 
۱۰۵سپردن پروانه تاکسيراني متعلق به خود جهت تاکسيراني به غير 
۱۰۶رانندگي با تاکسي که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت نداردتوقف تاکسي توسط بازرس سازمان در يکي از  پارکينگ‌هاي معين و تبعيت از تصميمات هيأت
۱۰۷امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه 
۱۰۸حمل مسافر با شرايطي خارج از مقررات 
۱۰۹عدم رعايت شئون اسلامي و اجتماعي که برابر دستورالعمل‌هاي ارائه شده  مي‌بايستي رعايت شوند 
۱۱۰عدم انجام کشيک‌هاي محوله و رعايت مقررات آن 
۱۱۱ارتکاب به جرم در هنگام تاکسيراني و يا با استفاده از تاکسيتابع تصميمات هيأت انضباطي
۱۱۲عدم رعايت مقررات مربوط به حمل مسافر 
۱۱۳عدم رعايت نرخ‌هاي مصوب 
۱۱۴عدم نصب تاکسي‌متر در صورت الزام به نصب آنتوقف تاکسي توسط بازرس سازمان در يکي از  پارکينگ‌هاي معين و تبعيت از تصميمات هيأت
۱۱۵عدم استفاده از تاکسي‌متر 
۱۱۶تکرار تخلفات راهنمايي و رانندگيتابع تصميمات هيأت انضباطي
۱۱۷عدم نظافت بيرون و درون تاکسي برابر دستورالعمل‌هاي صادره 
۱۱۸عدم استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارائه سرويس 
۱۱۹عدم نصب پلاک کد شناسايي راننده بر روي شيشه عقب خودرو براي رؤيت از خارج و همچنين مسافر در داخل اتومبيل در محل قابل رؤيت (برابر دستورالعمل شهرداري/ سازمان) 
۱۲۰رانندگي با تاکسي که پروانه  بهره‌برداري آن توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداري جديد باطل شده است، پس از اطلاع از آن 
۱۲۱عدم استفاده از تابلو “خارج از سرويس” در مواردي که بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت کاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه، پذيرش مسافر ممکن نباشد. 
۱۲۲عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان (شهرداري/ سازمان) در امور تاکسيراني 
۱۲۳خروج بدون مجوز از محدوده‌اي از شهر يا مسير، که براي تاکسيراني (با تاکسي که مشخصات آن در پروانه تاکسيراني قيد گرديده است) مجاز اعلام شده است 

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۸

“اعلان شرايط لازم جهت اخذ پروانه  بهره‌برداري توسط اشخاص حقيقي”

در اجراي ماده ۱۲ آيين‌نامه اجرائي تاکسيراني زير نظر شهرداري مصوب ۱۰/۰۸/۷۴ هيأت محترم وزيران، اشخاص حقيقي در صورت داشتن شرايط زير مي‌توانند نسبت به اخذ پروانه  بهره‌برداري اقدام نمايند.

     1. داشتن پروانه تاکسيراني معتبر.

     2. معرفي يک دستگاه وسيله نقليه مناسب مطابق با ضوابط آيين‌نامه فوق‌الذکر به‌عنوان تاکسي.

     3. انعقاد قرارداد در قالب ماده ۱۰ قانون مدني به منظور قبول تعهدات، همچنين تصميم‌هاي هيأت انضباطي موضوع ماده ۱۵ اين آيين‌نامه.

داوطلبان  مي‌بايست از تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغايت تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به همراه مدارک لازم به قسمت  . . . . . . . . . . . . . شهرداري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراجعه تا اقدامات قانوني لازم به عمل آيد.

                                                                       شهرداري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                        سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۹

“فرم تقاضاي اخذ پروانه  بهره‌برداري”

            (اشخاص حقيقي)             

شهرداري محترم                        

سازمان محترم

احتراماً اينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . . ساکن شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان . . . . . . . . . . . . . . کوچه . . . . . . . . . . . . پلاک  . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسيراني شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره از شهرداري/ سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وسيله نقليه که مالکيت آن شش دانگ به نام خودم بوده/ مالکيت آن مشاعاً با نام اينجانب مي‌باشد، به همراه رضايت محضري شرکاء با مشخصات زير را جهت پروانه  بهره‌برداري معرفي مي‌نمايم.

نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . . .تيپ . . . . . . . . مدل . . . . . . . . . . . . سال . . . . . . . ظرفيت . . . . . . . . .نفر، تعداد سيلندر . . . . . . . . . . .نوع سوخت . . . . . . . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . . .تعداد چرخ . . . . . . . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . . . نوع . . . . . . . . . . . . .خط کشي بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌هاي منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . داراي شماره . . . . . . . . . . . .

نام و نام خانوادگي متقاضي

بازرسي فني دستور فرماييد از وسيله نقليه مذکور بازديد و نتيجه را ذيلاً گزارش نماييد.

امضاء مسئول صدور پروانه

نظريه کارشناسي:

از وسيله نقليه مذکور در تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازديد به عمل آمد و به شرح زير گزارش مي‌شود.

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱۰

موافقت نامه اصولي اخذ پروانه  بهره‌برداري

            (جهت اشخاص حقيقي)           

در اجراي ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي تاکسيراني زير نظر شهرداري مصوب ۷۴/۰۸/۱۰ هيأت محترم وزيران اين موافقت‌نامه جهت آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شناسنامه  . . . . . . . . . . .صادره از . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسيراني به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . صادره از طرف شهرداري/ سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . صادر مي‌گردد. مقتضي است ظرف مهلت . . . . . . . . . . . .در دفترخانه شماره . . . . . . . . . . . . . . جهت تکميل و امضاي فرم قرارداد اقدام نمايند. بديهي است پس از انقضاء مهلت مذکور اين موافقت‌نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

محل امضا مسئول صدور پروانه                                            

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱۱

قرارداد واگذاري پروانه  بهره‌برداري

       (ويژه اشخاص حقيقي)       

      در اين قرارداد واژه‌هاي زير به جاي  عبارت‌هاي مشروح بکار رفته است:

        1-1. قانون:

قانون الحاق يک تبصره به ماده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني روز چهارشنبه بيستم مردادماه يک هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷۲/۰۶/۰۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

       1- 2. آيين‌نامه:

آيين‌نامه اجرايي قانون (موضوع بند يک) که در تاريخ ۷۴/۰۸/۱۰ به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

        3-1. دستورالعمل:

عبارت است از روش‌هاي اجرايي که در قالب بخشنامه براي ايجاد هماهنگي در اجراي صحيح مفاد قانون و مقررات آيين‌نامه توسط شهرداري صادر مي‌گردد.

        4-1. شهرداري:

عبارت است از شهرداري شهر . . . . . . . . . . . . . که در اين قرارداد به عنوان دارنده امتياز ارايه انواع  سرويس‌هاي تاکسي شهري تحت مديريت و در حيطه نظارت و مسئوليت خود (منبعث از قانون و آيين‌نامه) امتياز  بهره‌برداري از امتياز فوق را با شرايط مندرج در قرارداد به صورت پروانه  بهره‌برداري براي مدت معين به  بهره‌بردار اعطا مي‌کند.

       1- 5. سازمان:

عبارت است از سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . .  . . . . . که اساسنامه آن به استناد مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداري به تصويب رسيده و داراي تأييد و موافقت وزارت کشور بوده و برابر مفاد اساسنامه جانشين شهرداري در اجراي قانون و آيين‌نامه گرديده است.

        6-1.  بهره‌بردار:

فرد حقيقي است که با داشتن پروانه معتبر تاکسيراني به نام خود و مالکيت يک دستگاه وسيله نقليه مناسب مطابق با ضوابط آيين‌نامه به صورت شش دانگ يا مشاع با موافقت شرکا و معرفي آن به عنوان تاکسي و انعقاد اين قرارداد حايز شرايط اخذ پروانه  بهره‌برداري محسوب مي‌گردد. براي هر وسيله نقليه فقط به نام يک نفر پروانه  بهره‌برداري صادر مي‌شود.

        7-1. موافقت نامه اصولي:

نامه‌اي است که به وسيله (شهرداري/ سازمان) به فرد متقاضي دريافت پروانه  بهره‌برداري به ترتيب اولويت ثبت تقاضا و ساير اولويت‌هاي اعلام شده جهت معرفي وسيله نقليه مناسب براي تاکسي و ارايه پروانه تاکسيراني معتبر و انعقاد قرارداد ظرف مهلت معين داده مي‌شود.

       1- 8. پروانه  بهره‌برداري:

 عبارت است از فرم مشخصي که به نام  بهره‌بردار و جهت ارايه سرويس معلوم با وسيله نقليه مشخص، از طرف (شهرداري/ سازمان)، مستند به اين قرارداد براي مدت معين صادر و تسليم مي‌گردد.

       1- 9. هيأت:

هيئت انضباطي موضوع ماده ۱۵ آيين‌نامه.

      1- 10.  سرويس:

عبارت است از نوع خدمت که در پروانه  بهره‌برداري قيد شده است.

      1- 11.  مسير تعيين شده:

عبارت است از مبدأ و مقصد و مسير بين آنها که در پروانه  بهره‌برداري قيد مي‌شود.

      12-1.  مکان و زمان تعيين شده:

عبارت است از مکان يا مراکز و مواعد مشخصي که در پروانه  بهره‌برداري قيد مي‌شود.

      1- 13.  شئون اسلامي و اجتماعي:

مقرراتي است که توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

       14-1. مقررات حمل مسافر:

مقرراتي است که توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

       15-1.  نوبت کاري:

عبارت است از انجام ۸ ساعت خدمت در يکي از نوبت‌هاي انجام کار (صبح از ساعت ۶ تا اتمام ساعت ۱۴، عصر از ساعت ۱۵ تا اتمام ساعت ۲۲، شب از ساعت ۲۳ تا اتمام ساعت ۵ صبح).

        16-1.  نرخ:

نرخ حمل و نقل مسافر که پس از تصويب مراجع ذيربط توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

        17-1.  سپرده حسن انجام تعهدات:

ضمانت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد است که به صورت نقد يا اوراق بهادار، توسط  بهره‌بردار  به (شهرداري/ سازمان) سپرده مي‌شود.

        18-1. پلاک کد شناسايي وسيله نقليه (تاکسي):

عبارت از ثبت پروانه  بهره‌برداري (به صورت کد) در دفاتر (شهرداري/ سازمان) است که  مي‌بايستي به صورت معين شده توسط (شهرداري/ سازمان) در وسيله نقليه (تاکسي) مورد استفاده قرار گيرد.

        19-1.  بازرس:

بازرس (شهرداري/ سازمان) است که صرفاً مسئوليت بازرسي در امور تاکسيراني را دارد.

       1- 20. آدرس:

نشانه  بهره‌بردار است که در متن قرارداد قيد شده است و اقامتگاه وي شناخته مي‌شود.

        21-1. راننده کمکي:

فردي است داراي پروانه معتبر تاکسيراني و بدون تعهد ارايه سرويس در يک نوبت کامل کاري توسط تاکسي ديگر که برابر قرارداد کتبي يا شفاهي خصوصي با دارنده پروانه  بهره‌برداري متقبل ارايه يک نوبت کامل کاري ۸ ساعته توسط تاکسي  بهره‌بردار مي‌شود.

         22-1. اضافه کاري:

عبارت است انجام کار اضافه توسط شخص  بهره‌بردار يا راننده کمکي به ميزان حداکثر ۴ ساعت که مي‌بايستي حداکثر ۴ ساعت انتهايي نوبت قبل از نوبت مورد تعهد و يا ۴ ساعت ابتداي نوبت بعد از نوبت مورد تعهد باشد.

         2. طرفين قرارداد:

اين قرارداد در اجراي آيين‌نامه و نيز مستند به مفاد ماده ۱۱ آيين‌نامه و در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدني بين (شهرداري/ سازمان) شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نمايندگي؛ نام . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . .سمت . . . . . . . . . . . . . . . . .از يک سو و  بهره‌بردار از سوي ديگر جهت اجراي مفاد آن منعقد     مي‌گردد.

       3. مشخصات  بهره‌بردار:

نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . داراي شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . متولد سال . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . به شماره . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . .آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        4. موضوع قرارداد:

واگذاري پروانه  بهره‌برداري از امتياز شهرداري موضوع آيين‌نامه براي ارايه سرويس تاکسي شهري . . . . . . . . . از طرف شهرداري با وسيله نقليه موضوع قرارداد که با ارايه سند مالکيت شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره توسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثبوت به شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . و به گواهي بازديد مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازرس از وسيله نقليه ملکي  بهره‌بردار براي انجام مفاد قرارداد معرفي شده است.

         5. مشخصات وسيله نقليه معرفي شده و سرويس:

نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . . .تيپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفيت . . . . . .  . . تعداد سيلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشي بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌هاي منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . داراي شماره تاکسي . . . . . . . . . . . . . نوع سرويس که ارايه خواهد داد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        6. مدت قرارداد:

از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت دو (۲) سال بوده و در صورت عدم تغيير شرايط مندرج در قرارداد هر بار براي مدت دو سال ديگر قابل تمديد است.

۷٫ شرايط قرارداد:

         بهره‌بردار متعهد و ملتزم است:

      7-1. بيش از يک پروانه  بهره‌برداري اخذ ننمايد.

      7-2.  داراي پروانه تاکسيراني معتبر باشد.

      7-3. تصميمات هيأت را بدون حق هرگونه اعتراضي پذيرا باشد.

     7-4. فقط سرويس مندرج در پروانه  بهره‌برداري را ارايه دهد.

     7-5. کليه مفاد آيين‌نامه و مقررات و نيز دستورالعمل‌هاي صادره از سوي (شهرداري/ سازمان) و مفاد اين قرارداد را رعايت نمايد.

     7-6. بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد با وسيله نقليه معرفي شده ارايه سرويس در حداقل يک نوبت کامل کاري ۸ ساعته را با استفاده از پروانه تاکسيراني خود ضمن تنظيم صورت جلسه تحويل و تحول موجود در پروانه تاکسيراني و امضاء آن به عنوان  بهره‌بردار و تاکسیران و تحويل آن ظرف ۲۴ ساعت به (شهرداري/ سازمان) رأساً متقبل شود و در صورتي که خود و يا راننده کمکي تمايل به انجام اضافه کار داشته باشد، حداکثر ۴ ساعت از انتهاي نوبت قبلي يا ۴ ساعت از ابتداي نوبت بعدي را با درج در صورت جلسه تحويل و تحول به عهده بگيرد.

     7-7. در صورت واگذاري تاکسي طبق قرارداد خصوصي براي انجام سرويس به شخص ديگر که داراي پروانه معتبر تاکسيراني است و متقبل ارايه سرويس با تاکسي ديگري نمي‌باشد، حداقل يک نوبت کاري را کامل واگذار کند. بديهي است  بهره‌بردار نمي‌تواند در واگذاري نيمي از يک نوبت و نيمي از نوبت ديگر را به عنوان يک نوبت کامل تلقي کند.

     7-8. براي استفاده از مرخصي سالانه حداکثر يک ماه که منجر به تعطيلي حداقل يک نوبت کامل کاري مي‌شود، ۱۵ روز قبل از شروع مرخصي درخواست خود را به يکي از صور ذيل به (شهرداري/ سازمان) تسليم دارد.

۷-۸-۱- درخواست استفاده از مرخصي حداکثر يک ماه با معرفي فرد جانشين دارنده پروانه معتبر تاکسيراني (راننده کمکي) که فاقد تعهد ارايه سرويس در تاکسي ديگر باشد در نوبت مربوطه و در مدت مرخصي.

۷-۸-۲- درخواست استفاده از مرخصي حداکثر يک ماهه بدون معرفي جانشين بوده و ليکن ساير   نوبت‌هاي ارايه سرويس کماکان در صورت داشتن راننده داير باشد.

۷-۸-۳- درخواست استفاده از مرخصي حداکثر يک ماهه با تعطيل کليه نوبت‌هاي کار و همراه با استفاده شخصي از وسيله نقليه در مدت مرخصي مشروط بر آنکه ساير نوبت‌ها توسط رانندگان ديگر مورد تعهد براي ارايه سرويس نباشد و در غير اين، ارايه توافق رانندگان کليه نوبت‌ها ضروري است.

تبصره ۱: مدت مرخصي اضطراري براي بدون رعايت ضوابط فوق براي نوبت کاري  بهره‌بردار و يا راننده کمکي حداکثر ۳ روز است که پس از پايان مرخصي،  بهره‌بردار علت را به (شهرداري/ سازمان) گزارش خواهد داد.

تبصره ۲: موافقت با مرخصي رانندگان کمکي تابع قرارداد خصوصي بين  بهره‌بردار و راننده کمکي بوده و ليکن  بهره‌بردار  مي‌بايستي چنانچه مدت مرخصي راننده کمکي بيش از سه روز باشد، (شهرداري/ سازمان را مطلع کند.

      7-9- مسير و زمان‌هاي شروع و خاتمه هر نوبت کاري سرويس مندرج در پروانه  بهره‌برداري و پروانه تاکسيراني را به موقع اجرا گذارد.

    7-10- کليه برنامه‌هاي کشيک مربوط به خود را انجام داده و مسئوليت انجام کشيک توسط (رانندگان کمکي) نوبت کاران نوبت‌هاي ديگر را عهده‌دار شوند.

    7-11-در انجام نظافت بيرون و داخل تاکسي و رعايت شئونات اسلامي و اجتماعي و عدم نصب لوازم و اشياي غيرمجاز در وسيله نقليه (تاکسي) برابر دستورالعمل‌هاي ارايه شده اقدام کرده و مسئوليت عملکرد (راننده کمکي) ساير نوبت کاران نوبت‌هاي ديگر را نيز عهده‌دار شود.

    7-12- برابر دستورالعمل (شهرداري/ سازمان) لباس فرم تهيه و در هنگام ارايه سرويس ضمن استفاده از لباس فرم نظيف پلاک کد شناسايي راننده و وسيله نقليه را داخل تاکسي در معرض ديد مسافران قرار دهد و همچنين کد شناسايي راننده را در روي شيشه عقب از داخل چنان نصب کند که از خارج توسط مسافران قابل رويت باشد. مسئوليت اجراي اين بند را توسط ساير نوبت کاران (رانندگان کمکي) نيز به عهده بگيرد.

     7-13- وسيله نقليه (تاکسي) را براي ارايه سرويس به افراد فاقد پروانه تاکسيراني معتبر واگذار نکند.

     7-14- زماني که پروانه  بهره‌برداري توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداري جديد باطل شده است، از تاکسي  بهره‌برداري نکرده و تاکسي را در پارکينگ مورد نظر مراجع مذکور و يا (شهرداري/ سازمان) متوقف سازد.

     7-15- ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ توقف تاکسي علت عدم ارايه سرويس را به (شهرداري/ سازمان) گزارش کند.

     7-16- نرخ‌هاي مصوب را رعايت کرده و مسئوليت عملکرد (راننده کمکي) ساير نوبت کاران نسبت به رعايت نرخ‌هاي مصوب را نيز عهده‌دار  شود.

     7-17- طبق دستورالعمل ضمن نصب تاکسي‌متر و استفاده از آن مسئوليت رعايت بند توسط ساير نوبت‌کاران را عهده‌دار شوند.

     7-18- خود و ساير نوبت کاران به هنگام ارايه سرويس در نوبت کاري از حمل مسافر امتناع نکرده و از حمل مسافر با اعمال شرايط شخصي و خارج از مقررات خودداري نمايد.

    17-19- خود و ساير نوبت کاران (رانندگان کمکي) در مواردي که بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت کاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه امکان پذيرش مسافر را ندارند، تابلو خارج از سرويس را برابر دستورالعمل نصب نمايند.

    7-20- به اخطارها و توصيه‌هاي بازرسين (شهرداري/ سازمان) توجه کامل نمايد.

     7-21- به منظور تأمين تعهدات فوق اقدامات  پيش‌بيني شده در مقابل هر يک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات را پذيرا بوده و خسارت‌هاي تعيين شده در جدول مندرج در اين قرارداد را ظرف مدت يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه توسط بازرسين (شهرداري/ سازمان) به حساب معين شده در برگ اخطاريه پرداخت نمايد. در صورت اعتراض به تشخيص بازرسين ظرف مدت مذکور اعتراض خود را کتباً و همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هيأت رأساً تسليم و رسيد دريافت نمايد يا با پست سفارشي به دفتر هيأت ارسال دارد و تصميمات هيأت را که قطعي و لازم الاجراست ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا برگ اخطاريه هيأت به مورد اجرا گذارد.

    7-22- چنانچه به خسارت تعيين شده در برگ اخطاريه بازرس ظرف مدت يک ماه اعتراض ننمايد و مبلغ خسارت را نيز به حساب معين شده پرداخت نکند و يا ظرف يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه هيأت مبلغ خسارت معينه را تأديه نکند مکلف به پرداخت خسارت به ميزان دو برابر مقدار مندرج در برگ اخطاريه مي‌باشد و (شهرداري/ سازمان) را نيز مخير مي‌نمايد پس از انقضاي مهلت پرداخت، خسارت وارده را از محل ضمانت حسن انجام کار وي که به (شهرداري/ سازمان) سپرده است به نحو ممکن استيفا کند.

    7-23- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال به صورت نقد يا سفته به عنوان ضمانت حسن انجام قرارداد و تعهدات آن در اختيار (شهرداري/ سازمان) قرار داده و هر زمان که (شهرداري/ سازمان) ابلاغ نمايد نسبت به تأمين مبلغ کسري سپرده ظرف يک هفته اقدام کند. در غير اين صورت تابع تصميمات هيأت باشد.

    7-24- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال به عنوان هزينه اوليه خدمات صدور پروانه  بهره‌برداري و همچنين ماهانه مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال بابت هزينه خدمات جاري (شهرداري/ سازمان) در امور تاکسيراني برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن پرداخت نمايد.

    7-25- مفاد جداول به شرح صفحه ۱۰ مشتمل بر ۲۳ بند از کد ۲۰۱ تا ۲۲۳ را رعايت کرده و از انجام تخلفات مندرج در آن خودداري نموده و در صورت ارتکاب تخلف ميزان خسارت تعيين شده و تصميم اتخاذ شده توسط بازرس و هيأت را بدون حق  هيچ‌گونه ادعايي در هر مرجعي با توجه به مفاد اين تعهد پذيرا باشد.

اين قرارداد در هشت (۸) بند و پنجاه و هشت (۵۸) زيربند و دو (۲) تبصره و ۱۲ صفحه (که دو صفحه آن شامل جداول است) در دو نسخه تنظيم گرديده که هرکدام حکم واحد دارد.

محل مهر و امضاي مسئول تاکسيراني                                                  نام و نام خانوادگي و محل امضاي                                       

           در شهرداري/ سازمان                                                                       متقاضي  بهره‌برداري                                                   

کدالف: تخلفات تاکسیران (دارنده پروانه تاکسيراني)ميزان خسارت و نوع اقدام
۲۰۱عدم نظارت در انجام خدمت در نوبت (شيفت) معين شده در پروانه تاکسيراني رانند تاکسيتابع تصميمات هيأت
۲۰۲عدم نظارت در انجام سرويس مشخص شده در پروانه 
۲۰۳عدم نظارت در انجام خدمت در مسير معين شده در پروانه 
۲۰۴عدم نظارت در انجام خدمت در مکان و زمان معين شده (شهرداري/ سازمان) بر اساس برنامه حمل و نقل عمومي مسافر 
۲۰۵عدم نظارت در انجام برنامه‌هاي مربوط به کشيک 
۲۰۶عدم نظارت بر انجام نظافت بيرون و درون تاکسي 
۲۰۷عدم نظارت در رعايت شئون اسلامي و اجتماعي  برابر دستورالعمل‌هاي ارايه شده 
۲۰۸عدم نظارت بر نصب لوازم و اشياي غيرمجاز در تاکسي برابر دستورالعمل‌هاي ارايه شده 
۲۰۹عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظيف توسط راننده هنگام ارايه سرويس 
۲۱۰عدم نصب پلاک کد شناسايي راننده بر روي شيشه عقب خودرو براي رويت از خارج و همچنين مسافر در داخل اتومبيل در محل قابل رويت (برابر دستورالعمل شهرداري/ سازمان) 
۲۱۱سپردن تاکسي براي ارايه سرويس به افراد فاقد پروانه تاکسيراني معتبرتوقف تاکسي توسط بازرس سازمان در يکي از  پارکينگ‌هاي معين و تبعيت از تصميمات هيأت
۲۱۲ بهره‌برداري از تاکسي در زماني که پروانه  بهره‌برداري توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداري جديد باطل شده است 
۲۱۳اعلام نکردن علت عدم ارايه سرويس ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ توقف تاکسي به شهرداري/ سازمان 
۲۱۴عدم نظارت بر رعايت نرخ‌هاي مصوب 
۲۱۵عدم نصب کپسول آتش­نشاني آماده به کار در وسيله نقليه 
۲۱۶نداشتن برگ معاينه معتبر اتومبيل که توسط مراجع ذيربط صادر مي‌گردد 
۲۱۷نداشتن رنگ آميزي، خط کشي و علايم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسي مطابق مشخصات پروانه و دستورالعمل‌ها 
۲۱۸عدم نصب تاکسي‌متر در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت بر استفاده از آنتابع تصميمات هيأت
۲۱۹عدم توجه به اخطارها و تذکرات بازرسين (شهرداري/ سازمان) 
۲۲۰عدم انجام اضافه کار ساعتي حداکثر ۴ ساعت و يا بدون رعايت اتصال اضافه کار به ابتدا يا انتهاي نوبت مورد تعهد 
۲۲۱اطلاع ندادن مرخصي بيش از سه روز رانندگان کمکي به شهرداري/ سازمان که باعث تعطيل شدن يکي از نوبت‌هاي کاري مورد تعهد مي‌شود. 
۲۲۲عدم ارسال قسمت فوقاني برگ مخصوص ارسال به تاکسيراني جدا شده از صورت جلسه تحويل و تحول تاکسي (موجود در پروانه تاکسيراني) ظرف مدت ۲۴ ساعت به شهرداري/ سازمان از تاريخ تحويل تاکسي به راننده. 
۲۲۳عدم ارسال قسمت زيرين برگ مخصوص ارسال به تاکسيراني جدا شده از صورت جلسه تحويل و تحول تاکسي (موجود در پروانه تاکسيراني) ظرف مدت ۲۴ ساعت به شهرداري/ سازمان از تاريخ فسخ قرارداد با راننده. 

محل مهر و امضاي مسئول تاکسيراني                                                  نام و نام خانوادگي و محل امضاي                 

           در شهرداري/ سازمان                                                                       متقاضي  بهره‌برداري                      

فرم نمونه شماره ۱۲

شماره پروانه: . . . . . . . . . . . . . . . . .                              محل آرم شهرداري                                                     محل الصاق

تاريخ صدور: . . . . . . . . . . . . . . . . .                             يا سازمان تاکسيراني                                                            عکس

                   مدت اعتبار از تاريخ صدور: . . . . . .     

پروانه  بهره‌برداري

(ويژه اشخاص حقيقي)

به استناد ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به قانون راجع به

تمرکز امور تاکسيراني زير نظر شهرداري

به موجب اين پروانه آقاي . . . . .  . . . . . . . . . . . فرزند  . . . . . . . . . . . . داراي شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . .متولد سال . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسيراني شماره . . . . . . . . . . . . . . اجازه دارد از اتومبيل با مشخصات زير:

نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . . .تيپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفيت . . . . . .  . . تعداد سيلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشي بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌هاي منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . داراي پلاک شماره . . . . . . . . تحت عنوان تاکسي و جهت انجام سرويس . . . . . . . . . . . . . . . . . .در طول مدت اعتبار پروانه در امر حمل و نقل عمومي مسافر شهر . . . . . . . . . . . . .يهره‌برداري نمايد. انتقال حقوق ناشي از پروانه معتبر با رعايت مقررات منوط به موافقت شهرداري/ سازمان تاکسيراني مي‌باشد.

                                                                                                                           شهردار . . . . . . . . . . . . . . . .      

مدير عامل سازمان تاکسيراني                                                      

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱۳

” تقاضاي صدور پروانه  بهره‌برداري جهت اشخاص حقوقي”

 شهرداري . . . . . . . . . . . . .  

 سازمان . . . . . . . . . . . . . . .

اينجانب . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . داراي شناسنامه شماره . . . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . . با ارايه معرفي نامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . .به عنوان مديرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . .که داراي پروانه نمايندگي شماره . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ  . . . . . . . . . . . . از آن شهرداري/ سازمان در امر حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري مي‌باشد جهت وسيله نقليه با مشخصات:

نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . . .تيپ . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . ظرفيت . . . . . . نفر، تعداد سيلندر . . . . . . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . . . .رنگ بدنه . . . . . . . . مشخصات ديگر بدنه . . . . . . . . . . . . . . داراي پلاک رنگ . . . . . . . . . . . شماره . . . . . . . . . . . . . ضمن ارايه مدارک شماره . . . . . . . . . . . . . . . از مدارک سه گانه ذيل:

     1. تصوير سند مالکيت وسيله نقليه به نام شرکت و اصل سند.

     2. تصوير سند مالکيت و اصل سند مالکيت به علاوه قرارداد نظارت.

     3. پروانه بهره‌برداري.

” تقاضاي صدور پروانه بهره‌برداري جهت اشخاص حقوقي”

نام و نام خانوادگي متقاضي                                  

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱۴

قرارداد واگذاري پروانه  بهره‌برداري

       (ويژه اشخاص حقوقي)

۱- در اين قرارداد واژه‌هاي زير به جاي  عبارت‌هاي مشروح بکار رفته است:

      1-1- قانون:

قانون الحاق يک تبصره به ماده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني روز چهارشنبه بيستم مردادماه يک هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷۲/۰۶/۰۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

     2-1-آيين‌نامه:

آيين‌نامه اجرايي قانون (موضوع بند يک) که در تاريخ ۱۰/۰۸/۷۴ به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

     3-1-دستورالعمل:

عبارت است از روش‌هاي اجرايي که در قالب بخشنامه براي ايجاد هماهنگي در اجراي صحيح مفاد قانون و مقررات آيين‌نامه توسط شهرداري صادر مي‌گردد.

     4-1- شهرداري:

عبارت است از شهرداري شهر . . . . . . . . . . . . . که در اين قرارداد به عنوان دارنده امتياز ارايه انواع سرويس‌هاي تاکسي شهري تحت مديريت و در حيطه نظارت و مسئوليت خود (منبعث از قانون و آيين‌نامه) امتياز  بهره‌برداري از امتياز فوق را با شرايط مندرج در قرارداد به صورت پروانه  بهره‌برداري براي مدت معين به  بهره‌بردار اعطا مي‌کند.

     5-1- سازمان:

عبارت است از سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . .  . . . . . که اساسنامه آن به استناد مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداري به تصويب رسيده و داراي تأييد و موافقت وزارت کشور بوده و برابر مفاد اساسنامه جانشين شهرداري در اجراي قانون و آيين‌نامه گرديده است.

     6-1- بهره‌بردار:

فرد حقوقي است که مستند به قرارداد نمايندگي تاکسيراني از (شهرداري/ سازمان) به نام خود و مالکيت حداقل . . . . . . دستگاه اتومبيل و نيز معرفي انواع وسيله نقليه مناسب مطابق با ضوابط ماده سيزده آيين‌نامه و بر اساس موافقت‌نامه اصولي و به تعداد معين شده از طرف (شهرداري/ سازمان) و انعقاد اين قرارداد حائز شرايط اخذ پروانه  بهره‌برداري محسوب مي‌گردد.

     7-1- موافقت نامه اصولي:

نامه‌اي است که به وسيله (شهرداري/ سازمان) به شخص حقوقي متقاضي نمايندگي به ترتيب اولويت ثبت تقاضا و ساير اولويت‌هاي اعلام شده، جهت تشکيل شرکت و رعايت شرايط و تأمين موارد مندرج در آن و انعقاد قرارداد نمايندگي ظرف مهلت معين داده مي‌شود.

     8-1-پروانه  بهره‌برداري:

 عبارت است از فرم مشخصي که به نام  بهره‌بردار و جهت ارايه سرويس معلوم با وسيله نقليه مشخص، از طرف (شهرداري/ سازمان)، مستند به اين قرارداد براي مدت معين صادر و تسليم مي‌گردد.

     10-1- هيأت:

هيئت انضباطي موضوع ماده ۱۵ آيين‌نامه.

     11-1- سرويس:

عبارت است از نوع خدمت که در پروانه  بهره‌برداري بر اساس قرارداد نمايندگي قيد مي‌شود.

     12-1- مسير تعيين شده:

عبارت است از مبدأ و مقصد و مسير بين آنها که در پروانه  بهره‌برداري قيد مي‌شود.

    13-1-  مکان و زمان تعيين شده:

عبارت است از مکان يا مراکز و مواعد مشخصي که در پروانه  بهره‌برداري قيد مي‌شود.

     14-1- شئون اسلامي و اجتماعي:

مقرراتي است که توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

     15-1- مقررات حمل مسافر:

مقرراتي است که توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

      16-1- نوبت کاري:

عبارت است از انجام هشت ساعت خدمت هر يک از وسايل نقليه شرکت که داراي پروانه  بهره‌برداري معتبر باشد، در يکي از نوبت‌هاي انجام کار (صبح از ساعت ۶ تا اتمام ساعت ۱۴، عصر از ساعت ۱۵ تا اتمام ساعت ۲۲، شب از ساعت ۲۳ تا اتمام ساعت ۵ صبح).

     17-1- نرخ:

نرخ حمل و نقل مسافر که پس از تصويب مراجع ذيربط توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

      18-1-سپرده حسن انجام تعهدات:

ضمانت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد است که به صورت نقد يا اوراق بهادار، توسط  بهره‌بردار  به (شهرداري/ سازمان) سپرده مي‌شود.

      19-1-پلاک کد شناسايي وسيله نقليه (تاکسي):

عبارت است از شماره ثبت پروانه بهره‌برداري (به صورت کد) در دفاتر (شهرداري/ سازمان)، که مي‌بايستي به صورت معين شده توسط (شهرداري/ سازمان) در وسيله نقليه تاکسي مورد استفاده قرار گيرد.

      20-1- بازرس:

بازرس (شهرداري/ سازمان) است که صرفاً مسئوليت بازرسي در امور تاکسيراني را دارد.

      21-1-آدرس:

نشانه  بهره‌بردار است که در متن قرارداد قيد شده است و اقامتگاه وي شناخته مي‌شود.

     22-1- راننده:

فردي است داراي پروانه معتبر تاکسيراني و بدون تعهد ارايه سرويس در يک نوبت کامل کاري توسط تاکسي ديگر که برابر قرارداد کتبي يا شفاهي خصوصي با دارنده پروانه  بهره‌برداري متقبل ارايه يک نوبت کامل کاري ۸ ساعته توسط تاکسي  بهره‌بردار مي‌شود.

      23-1-اضافه کاري:

عبارت است از انجام کار اضافه توسط راننده کمکي طرف قرارداد شخص حقوقي  بهره‌بردار، به ميزان حداکثر چهار ساعت که زمان آن  مي‌بايستي حداکثر چهار ساعت انتهايي نوبت قبل از نوبت مورد تعهد و يا چهار ساعت ابتداي نوبت بعد از نوبت مورد تعهد باشد.

         2. طرفين قرارداد:

اين قرارداد در اجراي آيين‌نامه و نيز مستند به مفاد ماده ۱۱ آيين‌نامه و در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدني بين (شهرداري/ سازمان) شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نمايندگي؛ نام . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . سمت . . . . . . . . . . . . . . . . از يک سو و  بهره‌بردار از سوي ديگر جهت اجراي مفاد آن منعقد مي‌گردد.

        3. مشخصات  بهره‌بردار:

نام شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . شماره و تاريخ ثبت شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . شماره و تاريخ قرارداد نمايندگي . . . . . . . . . . . . . .

نام و نام خانوادگي مديرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس . . . . . . . . . . . .شهر . . . . . . . . . خيابان . . . . . . . . . . . . . .پلاک . . . . . . . . . . . . . .تلفن . . . . . . . . . . . . . ساکن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

        4. موضوع قرارداد:

واگذاري پروانه  بهره‌برداري از امتياز شهرداري موضوع آيين‌نامه براي ارايه سرويس تاکسي شهري . . . . . . . . . از طرف شهرداري با وسيله نقليه موضوع قرارداد که با ارايه سند مالکيت شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره توسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثبوت به شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . و به گواهي بازديد مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازرس از وسيله نقليه، به عنوان وسيله نقليه ملکي/ تحت قرارداد شماره . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . .  . . . . . دفترخانه شماره . . . . . . . . . .  .   بهره‌بردار براي انجام مفاد قرارداد معرفي شده است.

        5. مشخصات وسيله نقليه معرفي شده و سرويس:

نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . . .تيپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفيت . . . . . .  . . تعداد سيلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشي بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌هاي منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . داراي شماره تاکسي . . . . . . . . . . . . . نوع سرويس که ارايه خواهد داد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         6. مدت قرارداد:

از تاريخ انعقاد قرارداد به مدت دو (۲) سال بوده و در صورت عدم تغيير شرايط مندرج در قرارداد هر بار براي مدت دو سال ديگر قابل تمديد است.

شرايط قرارداد:

        7.  بهره‌بردار متعهد و ملتزم است:

      1-7- هيچ وسيله نقليه‌اي بدون پروانه  بهره‌برداري به نام شرکت را، جهت حمل مسافر مورد استفاده و بهره‌برداري قرار ندهد.

      2-7-وسايل نقليه شرکت که داراي پروانه هستند، صرفاً توسط رانندگان داراي پروانه تاکسيراني معتبر مورد  بهره‌برداري قرار گيرند.

      3-7-تصميمات هيأت را بدون حق هرگونه اعتراضي پذيرا باشد.

      4-7-فقط سرويس مندرج در پروانه  بهره‌برداري را ارايه دهد.

      5-7-کليه مفاد آيين‌نامه و مقررات و نيز دستورالعمل‌هاي صادره از سوي (شهرداري/ سازمان) و مفاد اين قرارداد را رعايت نمايد.

      6-7- بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد با وسيله نقليه معرفي شده، ارايه سرويس در حداقل يک نوبت کامل کاري هشت ساعته را به وسيله راننده داراي پروانه تاکسيراني معتبر ضمن تنظيم صورت جلسه تحويل و تحول موجود در پروانه تاکسيراني و امضاء آن توسط  بهره‌بردار و تاکسیران و تحويل آن ظرف ۲۴ ساعت به (شهرداري/ سازمان) رأساً متقبل شود و در صورتي که مايل به انجام اضافه کار باشد با حداکثرانجام ۴ ساعت اضافه کاري از انتهاي نوبت قبلي مورد تعهد راننده يا ۴ ساعت کار اضافي از ابتداي نوبت بعدي با درج در صورت جلسه تحويل و تحول موافقت نمايد.

     7-7- در صورت واگذاري تاکسي طبق قرارداد خصوصي براي انجام سرويس به شخص داراي پروانه معتبر تاکسيراني که متقبل ارايه سرويس با تاکسي ديگري نمي‌باشد، حداقل يک نوبت کامل کاري را واگذار کند. بديهي است  بهره‌بردار نمي‌تواند در واگذاري نيمي از يک نوبت و نيمي از نوبت ديگر را به عنوان يک نوبت کامل تلقي کند.

     8-7- براي اعطاي مرخصي ساليانه به راننده به مدت حداکثر يک ماه که منجر به تعطيلي حداقل يک نوبت کامل کاري مي‌شود، ۱۵ روز قبل از شروع مرخصي راننده تکليف خود را به يکي از صور ذيل با (شهرداري/ سازمان) روشن نمايد.

۷-۸-۱- اعطاي استفاده از مرخصي حداکثر يک ماهه با معرفي فرد جانشين دارنده پروانه معتبر تاکسيراني (راننده کمکي) که فاقد تعهد ارايه سرويس در تاکسي ديگر باشد در نوبت مربوطه و در مدت مرخصي.

۷-۸-۲- اعطاي استفاده از مرخصي حداکثر يک ماهه به راننده بدون معرفي جانشين بوده و ليکن ساير نوبت‌هاي ارايه سرويس کماکان در صورت داشتن راننده داير باشد.

۷-۸-۳- درخواست استفاده از مرخصي حداکثر يک ماهه راننده با تعطيل کليه نوبت‌هاي کار و همراه با استفاده شخصي از وسيله نقليه ملکي يا تحت قرارداد در مدت مرخصي مشروط بر آنکه ساير نوبت‌ها توسط رانندگان ديگر مورد تعهد براي ارايه سرويس نباشد و در غير اين، ارايه توافق رانندگان کليه نوبت‌ها به (شهرداري/ سازمان) ضروري است. استفاده از مفاد اين بند مشروط به آن است که چهار پنجم وسايل نقليه شرکت مشغول کار باشند.

تبصره ۱: مدت مرخصي اضطراري بدون رعايت ضوابط فوق براي نوبت کاري راننده کمکي حداکثر ۳ روز است که پس از پايان مرخصي،  بهره‌بردار علت را به (شهرداري/ سازمان) گزارش خواهد کرد.

تبصره ۲: موافقت با مرخصي رانندگان کمکي تابع قرارداد خصوصي بين  بهره‌بردار و راننده کمکي بوده و ليکن  بهره‌بردار مي‌بايستي چنانچه مدت مرخصي راننده کمکي بيش از سه روز باشد، (شهرداري/ سازمان را مطلع کند.

     9-7- مسير و زمان‌هاي شروع و خاتمه هر نوبت کاري سرويس مندرج در پروانه  بهره‌برداري و پروانه تاکسيراني را به موقع اجرا گذارد.

     10-7-کليه برنامه‌هاي کشيک را انجام داده و مسئوليت انجام کشيک رانندگان را عهده‌دار شود.

    11-7- در انجام نظافت بيرون و داخل تاکسي و رعايت شئونات اسلامي و اجتماعي و عدم نصب لوازم و اشياي غيرمجاز در وسيله نقليه (تاکسي) برابر دستورالعمل‌هاي ارايه شده اقدام کرده و مسئوليت عملکرد رانندگان را نيز عهده‌دار شود.

    12-7- برابر دستورالعمل (شهرداري/ سازمان) براي رانندگان لباس فرم تهيه تا هنگام ارايه سرويس ضمن استفاده از لباس فرم نظيف پلاک کد شناسايي راننده و وسيله نقليه را داخل تاکسي در معرض ديد مسافران قرار دهند و همچنين کد شناسايي راننده را نيز در شيشه عقب از داخل چنان نصب کند که از خارج توسط مسافران قابل رويت باشد. مسئوليت اجراي اين بند توسط رانندگان را به عهده بگيرد.

    13-7-وسيله نقليه (تاکسي) را براي ارايه سرويس به افراد فاقد پروانه تاکسيراني معتبر واگذار نکند.

    14-7- زماني که پروانه  بهره‌برداري توسط مراجع ذيربط طبق مقررات اخذ يا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداري جديد باطل شده است، از تاکسي  بهره‌برداري نکرده و تاکسي را در پارکينگ مورد نظر مراجع مذکور و يا (شهرداري/ سازمان) متوقف سازد.

    15-7- ظرف ۴۸ ساعت از تاريخ توقف تاکسي علت عدم ارايه سرويس را به (شهرداري/ سازمان) گزارش کند.

    16-7- نرخ‌هاي مصوب را رعايت کرده و مسئوليت عملکرد رانندگان نسبت به رعايت نرخ‌هاي مصوب را نيز عهده‌دار شود.

    17-7- طبق دستورالعمل ضمن نصب تاکسي‌متر و استفاده از آن مسئوليت رعايت بند توسط رانندگان را عهده‌دار شوند.

    18-7- به هنگام ارايه سرويس از حمل مسافر امتناع نکرده و از حمل مسافر با اعمال شرايط شخصي و خارج از مقررات خودداري نمايد.

    19-7- رانندگان در مواردي که بنا به دلايل نقص فني اتومبيل يا پايان نوبت کاري يا بنا به اضطرار قابل توجيه امکان پذيرش مسافر را ندارند، تابلو خارج از سرويس را برابر دستورالعمل نصب نمايند.

    20-7- خود و رانندگان به اخطارها و تذکرات بازرسين (شهرداري/ سازمان) توجه کامل نمايد.

    21-7- به منظور تأمين تعهدات فوق، اقدامات پيش‌بيني شده در مقابل هر يک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات را پذيرا بوده و خسارت‌هاي تعيين شده در جدول مندرج در اين قرارداد را ظرف مدت يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه توسط بازرسين (شهرداري/ سازمان) به حساب معين شده در برگ اخطاريه واريز نمايد. در صورت اعتراض به تشخيص بازرس ظرف مهلت مذکور اعتراض خود را کتباً و همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هيأت رأساً تسليم و رسيد دريافت نمايد يا با پست سفارشي به دفتر هيأت ارسال دارد و تصميمات هيأت را که قطعي و لازم الاجراست ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا برگ اخطاريه هيأت به مورد اجرا گذارد.

    22-7- چنانچه به خسارت تعيين شده در برگ اخطاريه بازرس، ظرف مهلت يک ماه اعتراض ننمايد و مبلغ خسارت را نيز به حساب معين شده پرداخت نکند و يا ظرف يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه هيأت مبلغ خسارت معينه را تأديه نکند مکلف به پرداخت خسارت به ميزان دو برابر مقدار مندرج در برگ اخطاريه مي‌باشد و (شهرداري/ سازمان) را نيز مخير مي‌نمايد پس از انقضاي مهلت پرداخت، خسارت وارده را از محل ضمانت حسن انجام کار وي که به (شهرداري/ سازمان) سپرده است به نحو ممکن استيفا کند.

    23-7-مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال به صورت نقد يا سفته به عنوان ضمانت حسن انجام قرارداد و تعهدات آن در اختيار (شهرداري/ سازمان) قرار داده و هر زمان که (شهرداري/ سازمان) ابلاغ نمايد، نسبت به تأمين مبلغ کسري سپرده ظرف يک هفته اقدام کند. در غير اين صورت تابع تصميمات هيأت باشد.

    24-8- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال به عنوان هزينه اوليه خدمات صدور پروانه  بهره‌برداري و همچنين ماهانه مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال بابت هزينه خدمات جاري (شهرداري/ سازمان) در امور تاکسيراني برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن پرداخت نمايد.

    25-9- مفاد جداول به شرح صفحه ۴۹ مشتمل بر ۱۸ بند از کد ۳۰۱ تا ۳۱۸ را رعايت کرده و از انجام تخلفات مندرج در آن خودداري نموده و در صورت ارتکاب تخلف ميزان خسارت تعيين شده و تصميم اتخاذ شده توسط بازرس و هيأت را بدون حق  هيچ‌گونه ادعايي در هر مرجعي با توجه به مفاد اين تعهد پذيرا باشد.

اين قرارداد در هشت (۸) بند و پنجاه و هشت (۵۸) زيربند و دو (۲) تبصره و ۱۰ صفحه (که يک صفحه آن شامل جداول است) در دو نسخه تنظيم گرديده که هرکدام حکم واحد دارد.

محل مهر و امضاي مسئول تاکسيراني                                                  نام و نام خانوادگي و محل امضاي               

           در شهرداري/ سازمان                                                                متقاضي  بهره‌بردار شخص حقوقي           

کدالف: تخلفات تاکسیران (دارنده پروانه تاکسيراني)ميزان خسارت و نوع اقدام
۳۰۱عدم اعلام تغيير وضعيت حقوقي شرکت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر تا زماني که به نمايندگي شهرداري در امر حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري فعاليت دارد؛ ظرف ۲۴ ساعت از تاريخ تغيير وضعيت حقوقيتوقف فعاليت تا اتخاذ تصميم از طرف هيأت
۳۰۲به­کارگيري اتومبيل‌هايي که پروانه  بهره‌برداري براي آنها اخذ نشده است.توقف وسيله نقليه در پارکينگ تا اتخاذ تصميم از طرف هيأت
۳۰۳عدم اعلام تعداد اتومبيل‌هاي مشغول به کار شرکت در صورتي که از تعداد تعيين شده بيشتر يا کمتر باشد.تصميم از طرف هيأت
۳۰۴عدم ارايه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي به شهرداري/ سازمانتصميم از طرف هيأت
۳۰۵عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعيين شده توسط (شهرداري/ سازمان)تصميم از طرف هيأت
۳۰۶عدم ارايه سرويس تاکسي برابر مشخصات قرارداد حداقل يک نوبت کاري ۸ ساعته براي هر اتومبيل شرکتتصميم از طرف هيأت
۳۰۷عدم اعلام اينکه تعداد اتومبيل‌هاي شرکت از چهار پنجم تعداد اتومبيل‌هاي ارايه شده جهت سرويس بيشتر يا کمتر گردد. بيشتر از ۲۴ ساعت.تصميم از طرف هيأت
۳۰۸عدم انجام برنامه‌هاي کشيک تعيين شدهتصميم از طرف هيأت
۳۰۹عدم انجام نظافت بيرون و درون تاکسي برابر دستورالعمل‌هاي صادرهتصميم از طرف هيأت
۳۱۰عدم رعايت شئون اسلامي برابر دستورالعمل‌هاي صادره توسط کارکنان شرکتتصميم از طرف هيأت
۳۱۱عدم استفاده از لباس فرم نظيف توسط رانندگان شرکت به هنگام ارايه سرويستصميم از طرف هيأت
۳۱۲عدم نصب کد شناسايي راننده در وسيله نقليه (تاکسي) در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر و شيشه عقب اتومبيل به نحوي که از بيرون قابل رويت باشدتعيين خسارت در محل
۳۱۳عدم تجهيز شرکت به سيستم ارتباطي يا ارايه اشتراک در سيستم ارتباطي شرکت‌هاي مشابه در صورت اعلام شهرداري مبني بر استفاده از سيستم ارتباطيتصميم از طرف هيأت
۳۱۴واگذاري سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر بدون اطلاع شهرداريتصميم از طرف هيأت
۳۱۵عدم رعايت نرخ‌هاي مصوب و عدم نصب و استفاده از تاکسي‌متر برابر دستورالعمل‌هاي صادرهتعيين خسارت در محل
۳۱۶امتناع از حمل مسافر برابر شرايط مقرر توسط شهرداري و يا حمل مسافر خارج از شرايط مصوبتعيين خسارت در محل
۳۱۷عدم توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرسين شهرداريتصميم از طرف هيأت
۳۱۸استفاده از وسايل نقليه‌اي که پروانه  بهره‌برداري آن به نام شرکت نيست به منظور حمل و نقل عمومي مسافرتوقف وسيله نقليه در پارکينگ تا اتخاذ تصميم از طرف هيأت

محل مهر و امضاي مسئول تاکسيراني                                                  نام و نام خانوادگي و محل امضاي                        

                        در شهرداري/ سازمان                                                      متقاضي  بهره‌بردار شخص حقوقي        

فرم نمونه شماره ۱۵

محل آرم شهرداري                                                                                                                    شماره پروانه: . . . . . . . . . . .

يا سازمان تاکسيراني                                                                                                                   تاريخ صدور: . . . . . . . . . . .

                                                                                                                              مدت اعتبار از تاريخ صدور: . . . . . . . . . . .

پروانه  بهره‌برداري

(ويژه اشخاص حقوقي)

به استناد ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به قانون راجع به

تمرکز امور مربوط به تاکسيراني زير نظر شهرداري

به موجب اين پروانه شرکت/ مؤسسه . . . . .  . . . . . . . . . . . داراي پروانه نمايندگي شماره  . . . . . . . . . . . . از شهرداري/ تاکسيراني اجازه دارد از اتومبيل با مشخصات (نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . تيپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفيت . . . . . .  . . تعداد سيلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . .  رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشي بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . داراي پلاک شماره . . . . . . . . تحت عنوان تاکسي و جهت انجام سرويس . . . . . . . . . . . . . . . .) در طول مدت اعتبار پروانه در امر حمل و نقل عمومي مسافر شهر . . . . . . . . . . . . .  بهره‌برداري نمايد.

                                                                                                                                               شهرداري . . . . . . . . . . . . . . .      

مدير عامل سازمان تاکسيراني                                  

بسمي تعالي

    فرم و آگهي نمونه شماره ۱۶:                                                                                   شماره: . . . . . . . . . . .

“آگهي پذيرش نماينده براي حمل و نقل                  محل آرم                                             تاريخ: . . . . . . . . . .

                    عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي”                     

شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . . در نظر دارد در اجراي قانون تمرکز تاکسيراني زير نظر شهرداري و مستند به مفاد مواد ۳ و ۱۳ آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور مصوب هيأت محترم دولت و نيز به رعايت ضوابط شوراي عالي ترافيک به تعداد معدودي از اشخاص حقوقي واجد شرايط نمايندگي حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي را واگذار نمايد.

داوطلبين از تاريخ انتشار اين آگهي يک ماه فرصت دارند که تقاضاي خود را به شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . به آدرس . . . . . . . . . . . . . . تحويل و رسيد دريافت نمايند. شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . .در رد يا قبول درخواست‌ها مختار است.

الف: انواع اشخاص حقوقي که مي‌توانند از شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر درخواست اعطاي نمايندگي نمايند:

الف/۱: شرکت تعاوني متشکل از اشخاص حقيقي دارنده پروانه  بهره‌برداري

اشخاص حقيقي که تا تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي (۷۴/۰۸/۱۰) داراي تاکسي بوده و برابر مقررات قانون و آيين‌نامه موفق به دريافت پروانه  بهره‌برداري براي تاکسي خود شده باشند، مي‌توانند تقاضاي خود را منطبق با شرايط اين آگهي مبني بر اعلان آمادگي جهت تشکيل شرکت تعاوني حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي را به شهرداري/ سازمان تاکسيراني بدهند. مشروط بر اينکه اعضاي تعاوني پروانه  بهره‌برداري خود را به شرکت واگذار کنند. اين­گونه شرکت‌ها با احراز شرايط براي تکميل تعداد موردنظر شهرداري/ سازمان تاکسيراني از اولويت برخوردار بوده و شرط رعايت مدل وسيله نقليه در مورد آنها اعمال نخواهد شد.

الف/۲: اشخاص حقيقي يا حقوقي (موسسات و شرکت‌ها) که با احراز شرايط اقدام به تأسيس شرکت موردنظر شهرداري بنمايند.

ب: شرايط عمومي شرکت يا موسسه‌اي که نمايندگي به او قابل اعطا است:

ب/ ۱: موضوع شرکت يا موسسه، حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي باشد.

ب/ ۲: شرکت يا موسسه مستند به بند ۲ ماده ۱۳ آيين‌نامه مالکيت حداقل . . . . . . . . . . . دستگاه وسيله نقليه از انواع پذيرفته شده مطابق ضوابط (سواري، استيشن، خودرو مناسب ديگر) با مشخصات زير را:

ب/۲/۱: مدل وسيله نقليه حداکثر ۵ مدل پايين‌تر از مدل سال باشد.

ب/۲/۲: ظرفيت هر وسيله نقليه . . . . . . . . . . نفر باشد.

ب/۲/۳: تعداد سيلندر وسيله نقليه حداقل . . . . . . . . . . .سيلندر باشد.

ب/۲/۴: نوع سوخت وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . باشد.

داشته باشد.

ب/۳: شرکت داراي دفتر مناسبي به مساحت حداقل . . . . . . . . . . . . مترمربع باشد که مجهز به محلي براي نشستن ارباب رجوع و محل استراحت رانندگان و سرويس بهداشتي است.

ب/۴: شرکت داراي توقفگاه مناسب براي وسايل نقليه تحت تملک و يا تحت قرارداد (به ازاي هر دو دستگاه وسيله نقليه حداقل يک پارکينگ) باشد.

ب/۵: معرفي حداقل يک شماره تلفن تحت مالکيت شرکت.

ب/۶: قبول نمايندگي به مدت . . . . . . . . . . سال از تاريخ انعقاد قرارداد.

 نحوه ارايه تقاضا:

اشخاص داوطلب از تاريخ انتشار اين اگهي يک ماه مهلت دارند، که فرم تقاضاي ذيل را تکميل و به دفتر شهرداري/ سازمان تاکسيراني تحويل و رسيد دريافت دارند.

فرم اعلام آمادگي براي پذيرش نمايندگي

شهرداري

سازمان تاکسيراني شهر

اينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . .  صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . . به موجب معرفي نامه پيوست به نمايندگي از طرف هيأت موسس شرکت . . . . . . . . . . . .با اطلاع از مفاد قانون و آيين‌نامه و مفاد اين آگهي داوطلب دريافت نمايندگي حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي از شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . .در قالب انعقاد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدني مي‌باشم. در اين راستا توانايي موسسين را براي:

۱-معرفي . . . . . . . . . . دستگاه اتومبيل با مشخصات ضميمه اين درخواست

۲-معرفي دفتر و توقفگاه مناسب با مشخصات ضميمه اين درخواست

۳-معرفي تلفن به تعداد . . . . . . . . . . . .دستگاه

۴-تأسيس شرکت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي.

را مستند به مدارک ضميمه درخواست اعلان مي‌دارم. خواهشمند است بررسي و در صورت موافقت نسبت به صدور موافقت‌نامه اصولي براي تأسيس شرکت و تهيه امکانات اقدام فرماييد.

آدرس و محل امضاي متقاضي:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱۷

“موافقت‌نامه اصولي براي تأسيس شرکت حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي”

آقا/ خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نماينده شرکت در شرف تأسيس . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بدين وسيله و در صورتي‌که ظرف مدت . . . . . . . . . . . .ماه از تاريخ صدور اين موافقت‌نامه حائز شرايط ذيل:

۱- تأسيس و ثبت شرکت که اساسنامه آن داراي مشخصات ذيل باشد:

۱/۱: هدف شرکت، مندرج در اساسنامه مصوب و ثبت شده عبارت باشد از:

“حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري به نمايندگي از طرف شهرداري شهر . . . . . . . . . . . جهت ارايه سرويس‌هاي معين شده در پروانه‌ها ي  بهره‌برداري”.

۱/۲: مدت شرکت، ۵ سال تمام خورشيدي که هر بار با تصويب مجمع عمومي و تأييد شهرداري/ سازمان تاکسيراني براي مدت ۵ سال ديگر تمديد خواهد شد.

۱/۳: مديرعامل شرکت داراي اختيارات لازم براي انعقاد قرارداد و قبول تعهدات به نام شرکت باشد.

۱/۴: سرمايه شرکت که عبارت است از:

۱/۴/۱: حداقل مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . .ريال که . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .آن  مي‌بايستي نقداً بنام شرکت به حساب بانکي توديع گرديده و پرداخت بقيه ظرف يک سال تعهد شود.

۱/۴/۲: مبلغ بهاي ارزيابي شده تعداد . . . . . . . . . . . . . . دستگاه اتومبيل برابر فهرست پيوست که به تأييد شهرداري/ سازمان تاکسيراني رسيده و توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده است.

۲- ارايه سند ملکي يا اجاره رسمي توقفگاه مناسب به نام شرکت با حداقل ظرفيت. . . . . . . . . . . .(يک دوم) اتومبيل‌هايي که شرکت در نظر دارد تحت مالکيت يا قرارداد خود با اخذ پروانه  بهره‌برداري بکار اندازد.

۳- ارايه سند ملکي يا اجاره رسمي دفتر مناسب کار که تجهيزات و تأسيسات آن به تأييد شهرداري/ سازمان تاکسيراني رسيده باشد.

۴- ارايه سند مالکيت يا اجاره رسمي حداقل يک خط تلفن.

۵- انعقاد قرارداد نمايندگي به مدت ۵ سال تمام خورشيدي.

توضيح: مبلغ . . . . . . . . . . . . . ريال پرداختي به حساب شماره . . . . . . . . . . . . . . بانک ملي ايران شعبه . . . . . . . . به موجب فيش شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . بابت تضمين انعقاد قرارداد ظرف مهلت . . . . . . . . . . ماه از تاريخ دريافت موافقت‌نامه اصولي توسط متقاضي است و در صورتي که ظرف مدت مذکور در اين موافقت‌نامه متقاضي موفق به تکميل و ارايه مدارک نشود مبلغ مذکور به نفع شهرداري/ سازمان تاکسيراني ضبط و متقاضي حق ادعاي هيچ‌گونه خسارتي را در هيچ مرجعي ندارد.

شهردار/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . .

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱۸

“درخواست صدور پروانه نمايندگي

براي حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري”

شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . عطف به موافقت‌نامه اصولي شماره . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . اينجانب . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . .مديرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . به موجب نمايندگي شماره  . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . از طرف شرکت متبوع خود که طي شماره . . . . . . . . . . .. . . . . .مورخ . . . . در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده با ارايه مدارک ضميمه و به شرح ذيل (مذکور در موافقت نامه اصولي) تقاضاي صدور پروانه نمايندگي حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري با تاکسي با نام شرکت . . . . . . . . . . . . . . .از آن شهرداري/ سازمان تاکسيراني را دارم.

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

نام و نام خانوادگي                

مديرعامل شرکت                

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱۹

“صدور عقد قرارداد با متقاضي نمايندگي”

دفترخانه اسناد رسمي شماره . . . . . . . . . . . .

بدين وسيله آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدير عامل شرکت . . . . . . . . . . که طي نامه شماره . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . .شرکت مذکور به نمايندگي معرفي شده است همراه با سه نسخه از فرم مربوط جهت عقد قرارداد با آن دفترخانه معرفي مي‌شود. خواهشمند است پس از امضا، نسخه دوم و سوم را جهت ضبط در سوابق به اين (شهرداري/ سازمان) اعاده فرمايند.

شهرداري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر . . . . . .                            

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۰

“قرارداد نمايندگي حمل و نقل عمومي مسافر”

۱- در اين قرارداد واژه‌هاي زير به جاي  عبارت‌هاي مشروح بکار رفته است:

      1-1- قانون:

قانون الحاق يک تبصره به ماده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران که در جلسه علني روز چهارشنبه بيستم مردادماه يک هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷۲/۰۶/۰۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

      2-1-آيين‌نامه:

آيين‌نامه اجرايي قانون (موضوع بند يک) که در تاريخ ۷۴/۰۸/۱۰ به تصويب هيأت وزيران رسيده است.

     3-1-دستورالعمل:

عبارت است از روش‌هاي اجرايي که در قالب بخشنامه براي ايجاد هماهنگي در اجراي صحيح مفاد قانون و مقررات آيين‌نامه توسط شهرداري صادر مي‌گردد.

     4-1-شهرداري:

عبارت است از شهرداري شهر . . . . . . . . . . . . . که در اين قرارداد به عنوان دارنده امتياز ارايه انواع سرويس‌هاي تاکسي شهري تحت مديريت و در حيطه نظارت و مسئوليت خود (منبعث از قانون و آيين‌نامه) امتياز  بهره‌برداري از امتياز فوق را با شرايط مندرج در قرارداد به صورت پروانه  بهره‌برداري براي مدت معين به  بهره‌بردار اعطا مي‌کند.

     5-1-سازمان:

عبارت است از سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . .  . . . . . که اساسنامه آن به استناد مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداري به تصويب رسيده و داراي تأييد و موافقت وزارت کشور بوده و برابر مفاد اساسنامه جانشين شهرداري در اجراي قانون و آيين‌نامه گرديده است.

      6-1-نماينده سازمان:

شخص حقوقي است که پس از طي مراحل مندرج در آيين‌نامه و دستورالعمل مربوطه موفق به کسب نمايندگي شهرداري براي حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري در قالب مفاد قرارداد گردد.

      7-1-موافقت نامه اصولي:

نامه‌اي است که به وسيله (شهرداري/ سازمان) به نماينده شخص حقوقي در شرف تأسيس که متقاضي اخذ نمايندگي از شهرداري براي حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري به نمايندگي سازمان تاکسيراني به ترتيب اولويت ثبت تقاضا و ساير اولويت‌هاي اعلام شده، جهت تشکيل شرکت و رعايت شرايط و تأمين موارد مندرج در آن و انعقاد قرارداد نمايندگي ظرف مهلت معين داده مي‌شود.

      8-1-پروانه  بهره‌برداري:

 عبارت است از فرم مشخصي که به نام  بهره‌بردار و جهت ارايه سرويس معلوم با وسيله نقليه مشخص، از طرف (شهرداري/ سازمان)، مستند به اين قرارداد براي مدت معين صادر و تسليم مي‌گردد.

      9-1-هيأت:

هيئت انضباطي موضوع ماده ۱۵ آيين‌نامه اجرايي.

      10-1-سرويس:

عبارت است از نوع خدمت که در پروانه  بهره‌برداري بر اساس قرارداد نمايندگي قيد شده است.

      11-1- مسير تعيين شده:

عبارت است از مبدأ و مقصد و مسير بين آنها که در پروانه  بهره‌برداري قيد مي‌شود.

      12-1- مکان و زمان تعيين شده:

عبارت است از مکان يا مراکز و مواعد مشخصي که در پروانه  بهره‌برداري قيد مي‌شود.

     13-1- شئون اسلامي و اجتماعي:

مقرراتي است که توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

     14-1-مقررات حمل مسافر:

مقرراتي است که توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

     15-1- نوبت کاري:

عبارت است از انجام ۸ ساعت خدمت هر يک از وسايل نقليه شرکت، (نماينده شهرداري) که داراي پروانه بهره‌برداري معتبر باشد در يکي از نوبت‌هاي انجام کار (صبح از ساعت ۶ تا ساعت ۱۴، عصر از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۲، شب از ساعت ۲۲ تا ساعت ۶ صبح).

     16-1- نرخ:

نرخ حمل و نقل مسافر که پس از تصويب مراجع ذيربط توسط (شهرداري/ سازمان) ابلاغ مي‌شود.

     17-1- سپرده حسن انجام تعهدات:

ضمانت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد است که به صورت نقد يا اوراق بهادار، توسط نماينده شهرداري  به (شهرداري/ سازمان) سپرده مي‌شود.

      18-1-پلاک کد شناسايي وسيله نقليه (تاکسي):

عبارت است از شماره ثبت پروانه  بهره‌برداري (به صورت کد) در دفاتر (شهرداري/ سازمان)، که  مي‌بايستي به صورت معين شده توسط (شهرداري/ سازمان) در وسيله نقليه تاکسي مورد استفاده قرار گيرد.

      19-1- سيستم ارتباطي:

عبارت از وسايلي است که به وسيله آن راننده با دفتر شرکت و يا ديگر رانندگان شرکت ارتباط برقرار     مي‌نمايد، مانند تلفن، بي‌سيم  و  . . .

      20-1- بازرس:

بازرس (شهرداري/ سازمان) کسي است که صرفاً مسئوليت بازرسي در امور تاکسيراني را دارد.

      21-1-آدرس:

نشانه نماينده شهرداري است که در متن قرارداد قيد شده است و اقامتگاه وي شناخته مي‌شود.

      22-1-راننده:

فردي است داراي پروانه معتبر تاکسيراني و بدون تعهد ارايه سرويس در يک نوبت کامل کاري توسط تاکسي ديگر که برابر قرارداد کتبي يا شفاهي خصوصي با دارنده پروانه  بهره‌برداري، متقبل ارايه يک نوبت کامل کاري ۸ ساعته توسط تاکسي  بهره‌بردار مي‌شود.

      23-1-اضافه کاري:

عبارت است از انجام کار اضافه توسط راننده کمکي طرف قرارداد شخص حقوقي  بهره‌بردار، به ميزان حداکثر چهار ساعت که زمان آن  مي‌بايستي حداکثر چهار ساعت انتهايي نوبت قبل از نوبت مورد تعهد و يا چهار ساعت ابتداي نوبت بعد از نوبت مورد تعهد باشد.

      2. طرفين قرارداد:

اين قرارداد در اجراي تبصره ذيل ماده ۳ و بند ۴ ماده ۱۳ آيين‌نامه و در قالب ماده ۱۰ قانون مدني بين (شهرداري/ سازمان) شهر . . . . . . . . . . . . . . . . به عنوان صاحب امتياز حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري به نمايندگي آقاي . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . .. . . . . . . .به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . .  (شهردار/ مدير عامل سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . ) از يک سو و آقاي . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . .. . . . . . . .به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . .  که طي نامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . .به عنوان مدير عامل شرکت حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري . . . . . . . . . . . . . . . .معرفي گرديده و شرکت متبوع وي به شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . . در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده است؛ جهت اجراي مفاد آن منعقد مي‌گردد.

      3. موضوع قرارداد:

واگذاري نمايندگي در امر حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري در شهر . . . . . . . . . . . . . . . . براي مدت ۵ سال با توجه به مفاد قانون و آيين‌نامه مربوط (در صورت عدم تغيير شرايط مندرج در قرارداد، هر بار براي مدت ۵ سال ديگر قابل تمديد است) با شرايط زير:

      4. شرايط قرارداد:

۴-۱- شرکت متعهد مي‌گردد وضعيت حقوقي خود را با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري تا موقعي که به نمايندگي شهرداري در اين امر فعاليت مي‌نمايد، حفظ نمايد.

۴-۲- شرکت متعهد مي‌گردد از به کارگيري اتومبيل‌هاي سواري، استيشن يا خودروي مناسب ديگر که بيشتر از پنج مدل پايين‌تر از مدل همان سال باشد، خودداري نمايد.

تبصره: مدل وسيله نقليه در مورد شرکت‌هاي تعاوني موضوع آيين‌نامه فقط در مورد اتومبيل‌هاي ملکي شرکت رعايت نخواهد شد.

۴-۳- شرکت متعهد مي‌گردد براي به کارگيري اتومبيل‌هاي تحت مالکيت و قرارداد خود مبادرت به اخذ پروانه  بهره‌برداري براي هر يک از (شهرداري/ سازمان) نمايد.

۴-۴- شرکت متعهد مي‌گردد با توجه به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱۳ آيين‌نامه در هيچ زمان تعداد اتومبيل‌هاي داراي پروانه  بهره‌برداري خود را اعم از ملکي يا قراردادي از تعداد . . . . . . . . .دستگاه کمتر و از تعداد . . . . . . . . . دستگاه بيشتر ننمايد.

۴-۵- شرکت متعهد مي‌گردد در صورت تنظيم قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور استفاده از اتومبيل‌هاي واجد شرايط آنها جهت ارايه سرويس، نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي را به شهرداري ارايه و پس از اخذ پروانه  بهره‌برداري به نام شرکت، اتومبيل تحت قرارداد و نظارت خود را مورد استفاده قرار دهد.

۴-۶- شرکت متعهد مي‌گردد در صورت تمايل هر شخص حقيقي داراي پروانه  بهره‌برداري معتبر در به کارگيري تاکسي متعلق به وي توسط شرکت، پروانه  بهره‌برداري را از وي اخذ و همراه با نسخه دوم قرارداد به شهرداري به شهرداري ارايه تا پروانه  بهره‌برداري به نام شرکت دريافت کند.

۴-۷- شرکت متعهد مي‌گردد دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعيين شده از طرف (شهرداري/ سازمان) با حداقل يک شماره تلفن معرفي نمايد.

۴-۸- شرکت متعهد مي‌گردد که  سرويس‌هاي محوله را به نمايندگي از طرف شهرداري با قبول کليه تعهدات و شرايط ذيل و تصميمات هيأت‌هاي انضباطي به انجام برساند.

الف) ارايه سرويس برابر مشخصات قرارداد، حداقل يک نوبت کاري هشت ساعته براي هر اتومبيل تحت نظارت شرکت توسط افراد داراي پروانه تاکسيراني.

ب) در هيچ زمان سرويس ارايه شده توسط اتومبيل‌هاي شرکت کمتر از چهار پنجم تعداد اتومبيل‌هاي معرفي شده نباشد، در غير اين صورت بايد ظرف حداکثر ۲۴ ساعت شهرداري را مطلع کند (موضوع قسمت ب بند ۴ ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي).

پ) برنامه‌هاي کشيک را متقبل شده و مقررات مربوطه را رعايت نمايد.

ت) نظافت درون و بيرون تاکسي و رعايت شئون اسلامي و اجتماعي برابر دستورالعمل‌هاي صادر شده توسط کارکنان و رانندگان خود.

ث) تهيه و استفاده از لباس هم‌شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارايه سرويس، همچنين نصب کد شناسايي راننده و وسيله نقليه (تاکسي) در داخل اتومبيل در محل قابل رؤيت مسافر و شيشه عقب اتومبيل به نحوي که از بيرون قابل رؤيت باشد.

ج) تجهيز شرکت به سيستم ارتباطي (بي‌سيم  يا ديگر وسايل) يا ارايه اشتراک در سيستم ارتباطي شرکت‌هاي مشابه در صورت اعلام شهرداري مبني بر استفاده از سيستم ارتباطي، با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

چ) عدم واگذاري سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر مگر با اطلاع شهرداري.

ح) از تابلو خارج از سرويس در اتومبيل‌هاي تحت نظارت شرکت در مواردي که بنا به دلايل فني يا اضطراري قابل توجيه يا اتمام نوبت کاري پذيرش مسافر ممکن نباشد، استفاده شود.

خ) نرخ‌هاي مصوب را اجرا و برابر دستورالعمل‌هاي صادره نسبت به نصب و استفاده از تاکسي‌متر اقدام کند.

د) مسافر را برابر شرايط مقرر توسط شهرداري حمل و در حمل مسافران خارج از شرايط مصوب خودداري نمايد.

ذ) اخطارها و تذکرهاي بازرسين شهرداري/ سازمان تاکسيراني را مورد توجه و اجرا قرار دهد.

ر) از وسايل نقليه‌اي که پروانه  بهره‌برداري آن به نام شرکت نيست براي حمل و نقل عمومي مسافر به نام شرکت خودداري نمايد.

۹- به منظور تأمين تعهدات فوق اقدامات  پيش‌بيني شده در مقابل هريک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات ضميمه قرارداد را پذيرا بوده و خسارات و اقدام تعيين شده مندرج در جدول ضميمه اين قرارداد را ظرف مهلت يک ماه از تاريخ صدور برگ اخطاريه توسط بازرسين (شهرداري/ سازمان) به حساب معين شده در برگ اخطاريه پرداخت نمايد. در صورت اعتراض به تشخيص بازرس ظرف مهلت مذکور، اعتراض خود را کتباً همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هيأت رأساً تسليم و رسيد دريافت نمايد يا با پست سفارشي به دفتر هيأت ارسال دارد و تصميمات هيأت را که قطعي و لازم الاجرا است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا برگ اخطاريه هيأت به مورد اجرا گذارد.

۱۰- اين قرارداد در ۹ بند و ۴۳ زير بند و يک برگ جدول جمعاً در ۷ صفحه و در سه نسخه تهيه شده که هرکدام حکم واحد را دارد و در تاريخ . . . . . . . . . . . . . . . . .به شماره . . . . . . . . . . . . . . .در دفترخانه اسناد رسمي شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . به ثبت رسيده است.

محل مهر و امضاي نماينده شهرداري/                                                           نام و نام خانوادگي و محل مهر                

     مدير عامل سازمان تاکسيراني                                                                     و امضاي مدير عامل شرکت                  

                                                                              محل تأييد اعضا توسط دفترخانه اسناد رسمي                                                

جدول تخلفات

رديفشرح تخلفاتميزان خسارت و نوع اقدام
۱عدم اعلام تغيير وضعيت حقوقي شرکت با موضوع حمل و نقل عمومي مسافر تا زماني که به نمايندگي سازمان تاکسيراني در امر حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري فعاليت داردتوقف فعاليت تا اتخاذ تصميم از طرف هيأت
۲به­کارگيري آن اتومبيل‌هايي که پروانه  بهره‌برداري آنها اخذ نشده استتوقف وسيله نقليه در پارکينگ تا اتخاذ تصميم از طرف هيأت
۳عدم اعلام تعداد اتومبيل‌هاي مشغول به کار شرکت در صورتي که از تعداد تعيين شده بيشتر يا کمتر باشد.تابع تصميمات هيأت
۴عدم ارايه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي به شهرداري/ سازمانتابع تصميمات هيأت
۵عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعيين شده توسط (شهرداري/ سازمان)تابع تصميمات هيأت
۶عدم ارايه سرويس تاکسي برابر مشخصات قرارداد حداقل يک نوبت کاري ۸ ساعته براي هر اتومبيل شرکتتابع تصميمات هيأت
۷عدم اعلام اينکه تعداد اتومبيل‌هاي شرکت از چهار پنجم تعداد اتومبيل‌هاي ارايه شده جهت سرويس بيشتر يا کمتر گردد، بيشتر از ۲۴ ساعتتابع تصميمات هيأت
۸عدم انجام برنامه‌هاي کشيک تعيين شدهتابع تصميمات هيأت
۹عدم انجام نظافت بيرون و درون تاکسي برابر دستورالعمل‌هاي صادرهتابع تصميمات هيأت
۱۰عدم رعايت شئون اسلامي برابر دستورالعمل‌هاي صادرهتابع تصميمات هيأت
۱۱عدم استفاده از لباس تعيين شده توسط رانندگان شرکت به هنگام ارايه سرويستابع تصميمات هيأت
۱۲عدم نصب کد شناسايي راننده در وسيله نقليه (تاکسي) در داخل اتومبيل در محل قابل رويت مسافر و شيشه عقب اتومبيل به نحوي که از بيرون قابل رويت باشدتعيين خسارت در محل
۱۳عدم تجهيز شرکت به سيستم ارتباطي يا ارايه اشتراک در سيستم ارتباطي شرکت‌هاي مشابه در صورت اعلام شهرداري مبني بر استفاده از سيستم ارتباطيتابع تصميمات هيأت
۱۴واگذاري سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص ديگر بدون اطلاع شهرداريتابع تصميمات هيأت
۱۵عدم رعايت نرخ‌هاي مصوب و نصب و استفاده از تاکسي‌متر برابر دستورالعمل‌هاي صادرهتعيين خسارت در محل
۱۶امتناع از حمل مسافر برابر شرايط مقرر توسط شهرداري و يا حمل مسافر خارج از شرايط مصوبتعيين خسارت در محل
۱۷عدم توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرسين شهرداريتابع تصميمات هيأت
۱۸استفاده از وسايل نقليه‌اي که پروانه  بهره‌برداري شهرداري/ سازمان آن به نام شرکت نيست به منظور حمل و نقل عمومي مسافرتوقف وسيله نقليه در پارکينگ تا اتخاذ تصميم از طرف هيأت

محل مهر و امضاي نماينده شهرداري/                                                                        نام و نام خانوادگي و محل مهر

مدير عامل سازمان تاکسيراني                                                                                  و امضاي مدير عامل شرکت

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۱

“پروانه نمايندگي”

محل آرم شهرداري                                                                                                                    شماره پروانه: . . . . . . . . . . .

يا سازمان تاکسيراني                                                                                                                   تاريخ صدور: . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                        اعتبار از تاريخ صدور: . . . . . . . . . . .

به استناد ماده ۱۲ آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني . . . . . . . . .مصوب۷۲/۰۵/۲۰ مجلس شوراي اسلامي به موجب اين پروانه به شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . به نمايندگي آقاي . . . . . . . . . . . . . .فرزند . . . . . . . . . متولد سال . . . . . . . . . . دارنده شناسنامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . .صادره از . . . . . . . . . . . . . . . .که طي نامه شماره . . . . . . . . . . . . .  .مورخ . . . . . . . . . . . . . . . به عنوان مديرعامل شرکت معرفي شده است، اجازه داده مي‌شود تا در اجراي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني . . . . . . . . . . . . زير نظر شهرداري . . . . . . . . . . . . . .. . مصوب ۲۰/۰۵/۷۲ مجلس محترم شوراي اسلامي و آيين‌نامه مربوط، مصوب سال ۱۳۷۴ هيأت محترم وزيران به مدت پنج سال از تاريخ صدور اين پروانه به نمايندگي از طرف شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر  . . . . . . . . . . . . به امر حمل و نقل مسافر درون‌شهري طبق ضوابط و مقررات مربوط و مفاد قرارداد شماره . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . .بنمايد.

شهردار  شهر . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              

مديرعامل سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . .                              

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۳

“گزارش روزانه بازرس”                                                                                                       تاريخ:

رديفبازديد از پروانه‌هانوع اقدامبازديد از محل
شماره پروانهنوعساعت بازديدتوقفارجاع به هيأتآدرس محلشماره و نوع پروانه  و ساعت بازديدنوع اقدام
۱        
۲        
۳        
۴        
۵        
۶        

کد بازرس و امضاء                                     

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۴

“گزارش هفتگي بازرس”                                                                                                       تاريخ:

ايام هفتهتعداد پروانه‌ها ي مورد بازديدنوع اقدامبازديد از محلملاحظات
شماره پروانهنوعساعتتوقفارجاع به هيأتآدرس محلشماره و نوع تاکسي مورد بازديد
شنبه        
۱ شنبه        
۲ شنبه        
۳ شنبه        
۴ شنبه        
۵ شنبه        
جمعه        

کد بازرس و امضاء                                        

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۵

                                                “گزارش هفتگي بازرس ناظر از بررسي گزارشات واصله”                            تاريخ:                                                                 

ايام هفتهکد بازرس کنترل‌شوندهموضوع گزارش بازرساعلام نظر
شنبه   
۱ شنبه   
۲ شنبه   
۳ شنبه   
۴ شنبه   
۵ شنبه   
جمعه   

نام و نام خانوادگي و کد بازرس ناظر                                 

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۶

“فرم تقاضاي نقل و انتقال پروانه بهره‌برداري با مالکيت افراد حقيقي”       تاريخ:

شهرداري/ سازمان محترم . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                       

احتراماً اينجانب نام . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . فرزند  . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسيراني شماره . . . . . . . . . . . . . . در نظر دارد مالکيت وسيله نقليه مکي خود را با مشخصات زير:

نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . . .تيپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفيت . . . . . .  . . تعداد سيلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشي بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌هاي منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . داراي شماره . . . . . . . . و حقوق ناشي از پروانه  بهره‌برداري مربوط به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ  . . . . . . . . . . . .را به:

      1. آقاي . . . . . . . . . .نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . .شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . .

      2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمايندگي شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . .) منتقل نمايم. خواهشمند است در صورت واجد شرايط بودن انتقال گيرنده مراتب را به دفترخانه اسناد رسمي جهت صدور سند انتقال اعلام فرمايند.

نام و نام خانوادگي و امضاء                                     

واحد نقل و انتقالات (شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

در اجراي بند ۱ ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي تاکسيراني با توجه به درخواست مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضي بالا و بررسي‌هاي به عمل آمده انتقال پروانه  بهره‌برداري با کليه حقوق آن به:

      1. آقاي . . . . . . . . . .دارنده پروانه تاکسيراني به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمايندگي شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . .) بلامانع مي‌باشد. لذا خواهشمند است پس از بررسي نهايي نسبت به صدور معرفي‌نامه موافقت اصولي به دفتر اسناد رسمي طرف قرارداد اقدام نماييد.

نام و نام خانوادگي و سمت واحد نقل و انتقالات                         

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۱/۲۶

“فرم تقاضاي نقل و انتقال پروانه بهره‌برداري با مالکيت افراد حقوقي”        تاريخ:

                                                            شهرداري/ سازمان محترم . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              

احتراماً اينجانب نام . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . فرزند  . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . مديرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .که طي نامه شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . .به آن شهرداري/ سازمان معرفي شده‌ام، به نمايندگي از طرف شرکت متبوع در نظر دارم مالکيت وسيله نقليه و حقوق پروانه  بهره‌برداري وسيله نقليه با مشخصات زير را:

نام وسيله نقليه . . . . . . . . . . . . . . . . . سيستم . . . . . . . . . . . . .تيپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفيت . . . . . .  . . تعداد سيلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسي . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشي بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌هاي منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . داراي شماره . . . . . . . . و حقوق ناشي از پروانه  بهره‌برداري مربوط به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ  . . . . . . . . . . . .را به:

      1. آقاي . . . . . . . . . .نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . .شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . .

      2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمايندگي شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . .) منتقل نمايم. خواهشمند است در صورت واجد شرايط بودن انتقال گيرنده مراتب را به دفترخانه اسناد رسمي جهت صدور سند انتقال اعلام فرمايند.

نام و نام خانوادگي و امضاء                            

واحد نقل و انتقالات (شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

در اجراي بند ۱ ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي تاکسيراني با توجه به درخواست مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضي بالا و بررسي‌هاي به عمل آمده انتقال پروانه  بهره‌برداري با کليه حقوق آن به:

     1. آقاي . . . . . . . . . .دارنده پروانه تاکسيراني به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمايندگي شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . .) بلامانع مي‌باشد. لذا خواهشمند است پس از بررسي نهايي نسبت به صدور معرفي‌نامه موافقت اصولي به دفتر اسناد رسمي طرف قرارداد اقدام نماييد.

نام و نام خانوادگي و سمت واحد نقل و انتقالات                                      

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۷

“موافقت‌نامه اصولي جهت

انتقال پروانه  بهره‌برداري”  

آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . .پاسخ درخواست مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شما مبني بر واگذاري مالکيت وسيله نقليه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . به:

     1. آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     2. شرکت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به مشخصات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .

با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده به استناد بند ۲ ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي تاکسيراني زير نظر شهرداري موافقت دارد، مقتضي است ظرف مدت . . . . . . . . . . . . . . . از تاريخ صدور اين موافقت‌نامه اصولي به دفترخانه اسناد رسمي شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . واقع در . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراجعه و نسبت به تنظيم انتقال مذکور اقدام فرماييد.

  شهردار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       

مديرعامل سازمان . . . . . . . . . . . .                                                      

رونوشت:

دفترخانه اسناد رسمي شماره . . . . . . . . . . . . . . . . .مقتضي است پس از تنظيم سند رسمي انتقال مالکيت وسيله نقليه و حقوق پروانه  بهره‌برداري به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نام:

  1. نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه نمايندگي به شماره . . . . . . . . .

پروانه  بهره‌برداري شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . .را ممهور به مهر باطل شد نموده و براي صدور پروانه بهره‌برداري جديد به نام انتقال گيرنده تسليم ذينفع نمايند.

شهردار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        

مديرعامل سازمان . . . . . . . . . . . .                                

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۸

“تقاضاي صدور پروانه  بهره‌برداري

جديد جهت خريد وسيله نقليه”  

احتراماً با تقديم پروانه  بهره‌برداري:

      1. نام  . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . به شماره . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . .

      2. شرکت . . . . . . . . . . . به شماره . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . .

که ممهور به مهر باطل شد از دفتر اسناد رسمي شماره . . . . . . . . . . . . . . . .مي‌باشد به انضمام تصوير سند انتقال پروانه مذکور به نام اينجانب:

      1. نام  . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه. . . . . . . . . . . . .

      2. شرکت . . . . . . . . . . . دارنده پروانه نمايندگي به شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خواهشمند است نسبت به صدور پروانه  بهره‌برداري جديد به نام اينجانب/ شرکت . . . . . . . . . . . . . . . .اقدام نماييد.

نام و نام خانوادگي:                               

     1. متقاضي                                   

     2. مدير عامل شرکت                       

بخش هفتم: متفرقه

فرم‌هاي نمونه ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ جهت استفاده شهرداري‌ها/ سازمان تاکسيراني به شرح زير مي‌باشد:

       1. فرم نمونه شماره ۲۹ مربوط به ليست کشيک تاکسي‌ها مي‌باشد که به منظور ارسال به حوزه‌هاي انتظامي و يا ساير سازمان‌ها و ارگان‌هايي که براي آنها تاکسي کشيک در نظر گرفته شده است، مي‌باشد.

      2. فرم نمونه شماره ۳۰ کارتکس واحد بازرسي جهت ثبت سوابق تخلف رانندگان در نظر گرفته شده که پس از وصول برگه‌هاي تخلف و محرز شدن (قطعي شدن) از طرف مسئول مربوطه در (شهرداري/ سازمان) در اين فرم آورده مي‌شود.

      3. فرم نمونه شماره ۳۱ در مورد تصميمات هيأت‌هاي انضباطي در مورد رد اعتراض ذينفع برايش ارسال مي‌گردد تا برابر آن اقدام نمايد.

     4. فرم نمونه شماره ۳۲ در مورد آن قسمت از تصميمات هيأت انضباطي است که اعتراض ذينفع را وارد و آن را قبول کرده است و نظر بر کان لم يکن شدن برگ اخطار بازرسي دارد.

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۲۹

محل آرم شهرداري يا سازمان تاکسيراني

       از شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر . . . . . . . . . . . . .

به :

      1.  فرماندهي محترم حوزه انتظامي . . . . . . . . . . . .

      2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سلام عليکم؛

احتراماً  ليست تاکسي‌هاي کشيک از مورخ . . . . . . . . . . . . . . . لغايت . . . . . . . . . . . . . . . . به شرح ذيل اعلام مي‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد در پايان هر ماه نسبت به ارسال آمار حضور و غياب رانندگان کشيک به شهرداري/ سازمان اقدام معمول دارند.

رديفشماره تاکسيتاريخ کشيکحاضرغايبملاحظات
      
      
      
      
      
      
      

نام و نام خانوادگي و                                                                      

محل امضا مسئول مربوطه                                                               

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۳۰

شماره پروانه تاکسيراني: . . . . . . . . . . . . . . . . .               محل آرم شهرداري                                                     محل الصاق

تاريخ صدور: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               يا سازمان تاکسيراني                                                          عکس

کارتکس واحد بازرسي جهت ثبت سوابق تخلف رانندگان

نوع تاکسي . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نام . . . . . . . . . . . . .نام خانوادگي . . . . . . . . . . . . . .نام پدر . . . . . . . . . . . . .شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . محل صدور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      1. آدرس محل سکونت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      2. آدرس نزديک‌ترين اقوام و بستگان جهت تماس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رديفتاريخنوع تخلفنحوه رسيدگي و اقدام نسبت به تخلفمبلغ و ميزان خسارت قطعي شدهمرجع تصميم گيرندهنام و امضاء مسئول رسيدگي يا بازرس
۱      
۲      
۳      
۴      
۵      
۶      
۷      
۸      

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۳۱

هيأت انضباطي ابلاغ رأي

آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه نمايندگي (شهرداري/  بهره‌برداري) شماره . . . . . . . . . . . . . . . اعتراض مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . شما در ارتباط با برگ اخطاريه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . در جلسه مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . .هيأت انضباطي مطرح و با توجه به کليه جوانب و موارد مذکور در دفاعيه تصميم هيأت به شرح ذيل اعلان مي‌گردد:

مفاد اين تصميم قطعي و لازم الاجراست و  مي‌بايستي ظرف مهلت . . . . . . . . ماه از تاريخ صدور به اجرا درآيد. بديهي است مبلغ خسارت تعيين شده پس از انقضاي مهلت مذکور به دو برابر افزايش يافته و از حساب سپرده ضمانت حسن انجام کار شما به طريق مقتضي توسط (شهرداري/ سازمان) رأساً پرداخت خواهد شد.

 رئيس هيأت انضباطي                                

بسمي تعالي

فرم نمونه شماره ۳۲

برگ اعلام رأي برائت هيأت انضباطي

آقاي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسيراني شماره . . . . . . . . . . . . . اعتراض مورخ . . . . . . . . . . شما در ارتباط با برگ اخطاريه شماره . . . . . . . . . . . . . .. مورخ  . . . . . . . . . . . در جلسه مورخ . . . . . . . . . . . .هيأت انضباطي مطرح و با توجه به کليه جوانب و موارد مذکور در دفاعيه اعتراض شما وارد تشخيص داده شد. لذا موضوع برگ اخطاريه مذکور کان لم يکن تلقي مي‌گردد. اميد است در آينده با رعايت هرچه بيشتر قوانين و مقررات ترافيکي سهم بيشتري در بهبود ترافيک شهر خود که در نهايت به نفع شما و ساير شهروندان نيز خواهد بود، به عهده گيريد.

رئيس هيأت انضباطي

87 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سیمفا