تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمینه احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر

قوانین و دستورالعمل ها

به منظور هماهنگی و انجام بهینه وظایف ناشی از «آیین‌نامه ‌اجرائی ماده(۶) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر تهران- مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۹» و  بهره‌برداری ‌از توانمندی‌های تخصصی و امکانات لازم طرفین، این تفاهم‌نامه بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نمایندگی آقای سید مهدی هاشمی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به نمایندگی آقای محمد بخارایی به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

فصل اول) موضوع:

ماده۱- هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه، ساماندهی امر احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافربری بین شهری و هدایت هدفمند سرمایه‌ها و افزایش بهره‌وری این  پایانه‌ها در چارچوب تعیین شده در این تفاهم نامه می‌باشد.

فصل دوم) محورها:

ماده۲- ایجاد رویه واحد و مشخص برای صدور موافقت‌های اصولی لازم و ارایه تسهیلات جهت احداث و تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافربری بین شهری.

ماده۳- شناخت نیازها و اولویت‌های کشور در زمینه انواع پایانه‌های مسافری و اولویت‌بندی آنها با توجه به ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای.

فصل سوم) مدت اجرایی تفاهم نامه:

ماده۴- مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء تا پایان برنامه پنجساله چهارم می‌باشد که تمدید و ادامه این تفاهم‌نامه با توافق نمایندگان طرفین و موافقت روسای سازمان‌های ذیربط و شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار قابل انجام می‌باشد.

فصل چهارم) شیوه اجرایی:

ماده۵- به منظور پیشبرد اجرای مفاد این تفاهم‌نامه کمیته مشترکی تحت عنوان، کمیته کارشناسی و بررسی تصویب و اولویت بندی طرح‌های پایانه‌های مسافری، متشکل از دفاتر حمل و نقل کالا و مسافر و فنی و امور پیمان‌ها به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک به نمایندگی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تشکیل و تصمیمات متخذه مشترک برای زیر مجموعه‌های سازمان‌های مزبور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده۶- دبیرخانه کمیته مذکور در ماده ۵ این تفاهم نامه در دفتر حمل و نقل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مستقرر گردیده، تا اقدامات اجرایی مصوبات کمیته مذکور را پیگیری نماید.

فصل پنجم) ساخت و ساز و ارایه تسهیلات:

ماده۷- هرگونه احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری منوط به موافقت کمیته مشترک فوق‌الاشاره می باشد.

تبصره: در تخصیص تسهیلات، پایانه‌های غیر متمرکز، نیمه متمرکز و پایانه‌های در حال ساخت در اولویت قرار خواهند داشت.

ماده۸- رعایت ضوابط و معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای تهیه شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ضروری می‌باشد.

تبصره: ضوابط مورد اشاره در این ماده در دست بررسی و انتشار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد که پس از انتشار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده۹- مراحل مطالعاتی و عملیاتی طرح‌های مربوط به تکمیل، احداث و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری و نیز نحوه ارایه تسهیلات به این گونه طرح‌ها مطابق پیوست این تفاهم‌نامه می‌باشد.

فصل ششم) تعهدات طرفین :

ماده۱۰- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای متعهد می‌گردد هر گونه تسهیلات در زمینه احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری را پس از صدور اجازه توسط کمیته مشترک فوق‌الاشاره بررسی و ارایه نماید.

ماده۱۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور موظف است نسبت به اجرایی شدن تصمیمات کمیته در جهت تسریع پرداخت تسهیلات اقدام لازم بعمل آورد.

ماده۱۲- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است نسبت به فهرست‌بندی پایانه‌های کشور با الویت پایانه‌های نیمه متمرکز و متمرکز اقدام نماید.

ماده ۱۳- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌های کشور را در خصوص احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری به رعایت مفاد مندرج در پیوست این تفاهم نامه هدایت خواهد نمود.

فصل هفتم) سایر مقررات:

ماده۱۴- در صورت اتمام مدت اعتبار و عدم تمدید تفاهم نامه، انجام کلیه تعهدات ناتمام هر یک از طرفین الزامی می‌باشد.

ماده۱۵- بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد این تفاهم نامه با توافق نمایندگان طرفین و موافقت روسای سازمان‌های ذیربط قابل انجام می‌باشد.

ماده۱۶- این تفاهم نامه در هفت فصل، شانزده ماده و دو تبصره و یک پیوست (یازده بند و دو تبصره) در دو نسخه که حکم واحد را دارند تنظیم و در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۵ توسط طرفین تفاهم نامه امضاء مبادله گردید که از همان تاریخ قابل اجراء می‌باشد.

پیوست تفاهم‌نامه

کلیه شهرداری‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری از شهرداری‌ها برای استفاده از تسهیلات این تفاهم نامه ملزم به رعایت مراحل زیر می باشد:

۱ – شهرداری‌ها طرح پیشنهادی خود را در خصوص احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری ابتدا جهت تصویب به «معاونت امور عمرانی استانداری» مربوطه ارائه می‌نمایند.

۲-  « معاونت امور عمرانی استانداری» پس از بررسی و تأیید طرح، موضوع را از طریق دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت بررسی و تأیید به دبیرخانه کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت بندی طرح‌های پایانه‌های مسافری، منعکس می‌نماید.

تبصره یک: مطالعات طرح  می‌بایست با مد نظر قرار دادن ضوابط و معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای و کسب نظر از مهندسین مشاور حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت توسط متقاضی در زمینه‌های ذیل انجام و به  « معاونت امور عمرانی استانداری» ارایه گردد:

الف) امکان سنجی

ب) مکانیابی

ج) اثر سنجی ترافیکی حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری

د) توجیه اقتصادی و اجتماعی

تبصره دو: کلیه شهرها با جمعیت ۵۰۰،۰۰۰ نفر به بالا می بایست در چارچوب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اقدامات فوق را انجام دهند.

۳- «کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت بندی طرح‌های پایانه‌های مسافری» پس از بررسی و تایید، طرح را جهت انجام مراحل بعدی مربوط به دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال می‌نماید.

۴- تهیه نقشه‌های معماری، سازه، سیویل و تأسیسات و محاسبات مربوط به پروژه  می‌بایست توسط مهندسین مشاور حقوقی تایید صلاحیت شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام گردد.

۵- میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها می بایست هر سه ماه یکبار توسط کارفرمایان مرتبط به دفتر هماهنگی حمل و نقل ترافیک سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام گردد.

۶- متقاضی موظف به رعایت دقیق زمان‌بندی طرح شامل زمان شروع و پایان پروژه می‌باشد و در صورتی‌که میزان پیشرفت فیزیکی یک پروژه در طول سال ثابت بماند، موافقت اصولی پروژه لغو و اولویت بعدی جایگزین خواهد شد.

۷- ارایه تسهیلات پس از تایید پیشرفت فیزیکی به میزان ۴۰% (چهل درصد) توسط دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به متقاضیان مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: تعیین مقدار و نحوه ارائه تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با تایید دفتر فنی و امور   پیمان‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تصویب توسط «کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت بندی طرح پایانه‌های مسافری» صورت می‌پذیرد.

۸- بازرسی‌های فنی مربوطه توسط سازمان‌های ذیربط انجام می‌گردد.

۹- رعایت ابلاغیه شماره ۶۳۰۹/۱۰۰/۰۳ مورخ ۸۱/۱۰/۳۰ وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی کل کشور و همچنین آئین نامه نحوه انتخاب مشاور به شماره ۲۸۴۳۲ت/۱۷۳۴۴ه مورخ ۸۳/۰۴/۰۷ هیات محترم وزیران جهت انجام بندهای ۲و ۴ الزامی است.

۱۰- «کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت‌بندی طرح پایانه‌های مسافری» می‌تواند جهت تصمیم‌گیری در مراحل مختلف بررسی، تصویب، اولویت بندی و ارائه تسهیلات طرح‌های پایانه‌های مسافری جاده‌ای از مسئولین استانی و ستادی مرتبط با موضوع دعوت بعمل آورد.

۱۱- این پیوست مشتمل بر یازده بند و سه تبصره می باشد.

39 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سیمفا