آیین نامه ماده 7قانون هوای پاک

قوانین و دستورالعمل ها

 ماده۱ـ دراين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ محدوده ممنوعه تردد: محدوده هاي جغرافيايي مشخص در داخل محدوده شهر که عبور و مرور براي تمام يا برخي از وسايل نقليه موتوري به صورت دايم يا موقت در آنها ممنوع است.

ب ـ وسايل نقليه عمومي: وسايل نقليه جمعي که در شبکه حمل و نقل عمومي شهري براي خدمات رساني به عموم شهروندان به کارگرفته مي شوند .

 ماده۲ـ اعمال ممنوعيت ها يا محدوديت هاي زماني، مکاني و نوعي تردد وسايل نقليه موتوري به منظور کاهش آلودگي هوا و ساماندهي سفرهاي روزانه شهري به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست يا شهرداري يا پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و تأييد شوراي هماهنگي ترافيک شهرهاي استان و در تهران شوراي حمل و نقل ترافيک تهران با رعايت ضوابط شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور انجام مي شود.

ماده۳ـ وسايل نقليه مجاز به ورود و تردد در محدوده های ممنوعه تردد بايد دارای مجوز از شهرداری مربوط باشند.

تبصره۱ـ مجوز وسايل نقليه امداد حوادث آب، برق، مخابرات و گاز، وسايل نقليه خدماتي و حمل و نقل عمومي بار و مسافر در حد تعداد مورد نياز و با رعايت محدوديت هاي موضوع مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک مربوط براساس مصوبه شوراي هماهنگي ترافيک استان و در شهر تهران، براساس مصوبه شورای حمل و نقل ترافيک شهر تهران توسط شهرداري صادر می شود.

تبصره۲ـ عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسايل نقليه در محدوده هاي ممنوعه تردد به تفکيک وسايل نقليه برقي، هيبريدي و فسيلي پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، توسط شهرداري مربوط اخذ مي شود.

تبصره۳ـ وسايل نقليه انتظامي، آتش نشاني و فوريت هاي پزشکي (اورژانس) از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.

 ماده۴ـ شهرداري ها موظفند ضمن اطلاع رساني عمومي درمورد محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد از طريق رسانه هاي همگاني، علايم ويژه راهنمايي يا وسايل اطلاع رساني الکترونيک و مخابراتي، با هماهنگي پليس راهنمایی و رانندگي نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبادي ورودي به محدوده ممنوعه تردد و در داخل آن هشدارهاي لازم را به عموم افراد بدهند .

ماده۵ ـ شهرداري ها موظفند پيش از اعمال محدوده هاي ممنوعه تردد، سامانه حمل و نقل عمومي متناسب با تقاضا را در اين مناطق پيش بيني و تأمين نمايند، به طوري که از ابتداي برقراري اين محدوده ها اختلالي در تردد شهروندان ايجاد نشود.

ماده۶ ـ وزارتخانه هاي دادگستري، راه و شهرسازي و کشور موظفند جريمه هاي عبور از محدوده هاي ممنوعه تردد موضوع اين آيين نامه را با رعايت ماده (۲۱) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب۱۳۸۹ ـ به نحوي پيشنهاد و بروزرساني نمايند که ميزان جريمه­ های مذکور از بازدارنگي لازم براي ورود به محدوده هاي ممنوعه تردد برخوردار باشند.

ماده۷ـ به منظور توسعه کاربرد وسايل نقليه عمومي، کليه دستگاه هاي اجرايي دولتي مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به راه اندازي وسيله (سرويس) رفت و آمد کارکنان در قالب خريد خدمت از بخش خصوصی و تعاونی مشروط به اينکه کليه وسايل نقليه ديزلی مورد استفاده در سرويس هاي مذکور داراي عمر کمتر از پنج سال يا دارای پالایش گر(فيلتر) دوده استاندارد يا گازسوز يا برقی باشند، اقدام نمايند.

تبصره ـ دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسط وزارت کشور و سازمان­ های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور تدوين و ابلاغ می شود. معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سیمفا