برگزاری آیین معارفه مسئول جدید حراست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور

آیین معارفه عباسعلی یزدان مسئول جدید حراست اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور در اتحادیه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومي اتحادیه سازمان‌های حمل و …

تاریخ انتشار:

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱: استان‌هاي تهران، خراسان‌رضوی و اصفهان بیشترین مراجعه به مراكز معاينه فني خودرو را داشته اند

مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور و مدیر امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور اعلام كرد: بیشترین مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروهای …

تاریخ انتشار:

توسعه حمل و نقل پیشرفته عمومی برپایه‌ی دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در دستور کار اتحادیه قرار گرفت

اولین نشست مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور درخصوص همکاری‌های دوجانبه در راستای توسعه حمل و …

تاریخ انتشار:

اصلاح و بازنگری دستورالعمل ماده۳ آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی

جلسه اصلاح و بازنگری دستورالعمل ماده 3  آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه‌فنی خودرو در اتحادیه برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی …

تاریخ انتشار:


سیمفا