دوره آموزش حضوری سامانه سمیع دراستان اصفهان با حضور فعال نمایندگان ۱۱۲ شهرداری برگزار شد

پیرو آموزش های مجازی سامانه سمیع در استان‌های مختلف کشور؛ دوره آموزش حضوری سامانه سمیع طی سه روز در استان اصفهان برگزار گردید. به گزارش روابط …

تاریخ انتشار:


سیمفا