پایانه های مسافربری

به منظور ساماندهی امور پایانه­‌های مسافربری از جمله احداث، تکمیل و توسعه پایانه­‌ها، همچنین بررسی نیازها و اولویت بندی آنها، سازمان­های حمل و نقل همگانی و شهرداری­‌های تحت پوشش این اتحادیه موظفند فرم‌­های ذیل را مطابق دستورالعمل "نحوه تکمیل فرم مشخصات پایانه­‌ها" تکمیل نمایند. سپس فایل‌های درخواستی را به همراه چند تصویر از پایانه مربوطه در قالب لوح فشرده همراه با نامه به این اتحادیه ارسال نمایند.

دستورالعمل نحوه تکمیل مشخصات پایانه ها

فرمت لیست پایانه­های مسافربری با اکسل 2003

فرمت کروکی پایانه