جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 2786 تعداد نظرات ارسالی: 3 نویسنده:
تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در زمینه احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر

به منظور هماهنگی و انجام بهینه وظایف ناشی از «آیین‌نامه ‌اجرائی ماده(6) قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری در داخل شهر تهران- مصوب 1381/12/29» و  بهره‌برداری ‌از توانمندی‌های تخصصی و امکانات لازم طرفین، این تفاهم‌نامه بین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نمایندگی آقای سید مهدی هاشمی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به نمایندگی آقای محمد بخارایی به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

 

فصل اول) موضوع:

ماده1- هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه، ساماندهی امر احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافربری بین شهری و هدایت هدفمند سرمایه‌ها و افزایش بهره‌وری این  پایانه‌ها در چارچوب تعیین شده در این تفاهم نامه می‌باشد.

 

فصل دوم) محورها:

ماده2- ایجاد رویه واحد و مشخص برای صدور موافقت‌های اصولی لازم و ارایه تسهیلات جهت احداث و تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافربری بین شهری.

ماده3- شناخت نیازها و اولویت‌های کشور در زمینه انواع پایانه‌های مسافری و اولویت‌بندی آنها با توجه به ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای.

 

فصل سوم) مدت اجرایی تفاهم نامه:

ماده4- مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضاء تا پایان برنامه پنجساله چهارم می‌باشد که تمدید و ادامه این تفاهم‌نامه با توافق نمایندگان طرفین و موافقت روسای سازمان‌های ذیربط و شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار قابل انجام می‌باشد.

 

فصل چهارم) شیوه اجرایی:

ماده5- به منظور پیشبرد اجرای مفاد این تفاهم‌نامه کمیته مشترکی تحت عنوان، کمیته کارشناسی و بررسی تصویب و اولویت بندی طرح‌های پایانه‌های مسافری، متشکل از دفاتر حمل و نقل کالا و مسافر و فنی و امور پیمان‌ها به نمایندگی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک به نمایندگی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تشکیل و تصمیمات متخذه مشترک برای زیر مجموعه‌های سازمان‌های مزبور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده6- دبیرخانه کمیته مذکور در ماده 5 این تفاهم نامه در دفتر حمل و نقل کالا و مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مستقرر گردیده، تا اقدامات اجرایی مصوبات کمیته مذکور را پیگیری نماید.

 

فصل پنجم) ساخت و ساز و ارایه تسهیلات:

ماده7- هرگونه احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری منوط به موافقت کمیته مشترک فوق‌الاشاره می باشد.

تبصره: در تخصیص تسهیلات، پایانه‌های غیر متمرکز، نیمه متمرکز و پایانه‌های در حال ساخت در اولویت قرار خواهند داشت.

ماده8- رعایت ضوابط و معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای تهیه شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور ضروری می‌باشد.

تبصره: ضوابط مورد اشاره در این ماده در دست بررسی و انتشار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌باشد که پس از انتشار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده9- مراحل مطالعاتی و عملیاتی طرح‌های مربوط به تکمیل، احداث و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری و نیز نحوه ارایه تسهیلات به این گونه طرح‌ها مطابق پیوست این تفاهم‌نامه می‌باشد.

 

فصل ششم) تعهدات طرفین :

ماده10- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای متعهد می‌گردد هر گونه تسهیلات در زمینه احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری را پس از صدور اجازه توسط کمیته مشترک فوق‌الاشاره بررسی و ارایه نماید.

ماده11- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور موظف است نسبت به اجرایی شدن تصمیمات کمیته در جهت تسریع پرداخت تسهیلات اقدام لازم بعمل آورد.

ماده12- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است نسبت به فهرست‌بندی پایانه‌های کشور با الویت پایانه‌های نیمه متمرکز و متمرکز اقدام نماید.

ماده 13- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، شهرداری‌های کشور را در خصوص احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری بین شهری به رعایت مفاد مندرج در پیوست این تفاهم نامه هدایت خواهد نمود.

 

فصل هفتم) سایر مقررات:

ماده14- در صورت اتمام مدت اعتبار و عدم تمدید تفاهم نامه، انجام کلیه تعهدات ناتمام هر یک از طرفین الزامی می‌باشد.

ماده15- بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد این تفاهم نامه با توافق نمایندگان طرفین و موافقت روسای سازمان‌های ذیربط قابل انجام می‌باشد.

ماده16- این تفاهم نامه در هفت فصل، شانزده ماده و دو تبصره و یک پیوست (یازده بند و دو تبصره) در دو نسخه که حکم واحد را دارند تنظیم و در تاریخ 1386/02/25 توسط طرفین تفاهم نامه امضاء مبادله گردید که از همان تاریخ قابل اجراء می‌باشد.

 

پیوست تفاهم‌نامه

 

کلیه شهرداری‌ها و یا اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری از شهرداری‌ها برای استفاده از تسهیلات این تفاهم نامه ملزم به رعایت مراحل زیر می باشد:

1 – شهرداری‌ها طرح پیشنهادی خود را در خصوص احداث، تکمیل و توسعه پایانه‌های مسافری ابتدا جهت تصویب به «معاونت امور عمرانی استانداری» مربوطه ارائه می‌نمایند.

2-  « معاونت امور عمرانی استانداری» پس از بررسی و تأیید طرح، موضوع را از طریق دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت بررسی و تأیید به دبیرخانه کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت بندی طرح‌های پایانه‌های مسافری، منعکس می‌نماید.

تبصره یک: مطالعات طرح  می‌بایست با مد نظر قرار دادن ضوابط و معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای و کسب نظر از مهندسین مشاور حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت توسط متقاضی در زمینه‌های ذیل انجام و به  « معاونت امور عمرانی استانداری» ارایه گردد:

الف) امکان سنجی

ب) مکانیابی

ج) اثر سنجی ترافیکی حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری

د) توجیه اقتصادی و اجتماعی

تبصره دو: کلیه شهرها با جمعیت 500،000 نفر به بالا می بایست در چارچوب مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اقدامات فوق را انجام دهند.

3- «کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت بندی طرح‌های پایانه‌های مسافری» پس از بررسی و تایید، طرح را جهت انجام مراحل بعدی مربوط به دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال می‌نماید.

4- تهیه نقشه‌های معماری، سازه، سیویل و تأسیسات و محاسبات مربوط به پروژه  می‌بایست توسط مهندسین مشاور حقوقی تایید صلاحیت شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام گردد.

5- میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها می بایست هر سه ماه یکبار توسط کارفرمایان مرتبط به دفتر هماهنگی حمل و نقل ترافیک سازمان  شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اعلام گردد.

6- متقاضی موظف به رعایت دقیق زمان‌بندی طرح شامل زمان شروع و پایان پروژه می‌باشد و در صورتی‌که میزان پیشرفت فیزیکی یک پروژه در طول سال ثابت بماند، موافقت اصولی پروژه لغو و اولویت بعدی جایگزین خواهد شد.

7- ارایه تسهیلات پس از تایید پیشرفت فیزیکی به میزان 40% (چهل درصد) توسط دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به متقاضیان مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره: تعیین مقدار و نحوه ارائه تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی پروژه با تایید دفتر فنی و امور   پیمان‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تصویب توسط «کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت بندی طرح پایانه‌های مسافری» صورت می‌پذیرد.

8- بازرسی‌های فنی مربوطه توسط سازمان‌های ذیربط انجام می‌گردد.

9- رعایت ابلاغیه شماره 6309/100/03 مورخ 81/10/30 وزارت مسکن و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی کل کشور و همچنین آئین نامه نحوه انتخاب مشاور به شماره 28432ت/17344ه مورخ 83/04/07 هیات محترم وزیران جهت انجام بندهای 2و 4 الزامی است.

10- «کمیته کارشناسی بررسی، تصویب و اولویت‌بندی طرح پایانه‌های مسافری» می‌تواند جهت تصمیم‌گیری در مراحل مختلف بررسی، تصویب، اولویت بندی و ارائه تسهیلات طرح‌های پایانه‌های مسافری جاده‌ای از مسئولین استانی و ستادی مرتبط با موضوع دعوت بعمل آورد.

11- این پیوست مشتمل بر یازده بند و سه تبصره می باشد.

 

 

printrating
  نظرات

profile photo Hey, good to find so

Hey, good to find soonmee who agrees with me. GMTA. http://iqagyfiquf.com sajevmtveyq[/url] etkozqpb[/link]

ارسال توسط Nephi در تاریخ 1395/03/11 09:03:54 ق.ظ
حذف تایید نشده
profile photo A perfect reply! Tha

A perfect reply! Thanks for taking the <a href="http://gdigfgleafz.com">trleuob.</a>

ارسال توسط Priest در تاریخ 1395/03/11 02:48:45 ق.ظ
حذف تایید نشده
profile photo Ok, my favorite stam

Ok, my favorite stamp is: 3DW CS-3233 My favorite paper is: NP3018My favorite color is: SkyI love this giaywave, thanks for the chance to win! Please contact me if I win at: katie at dekabyte dot comThank you again!

ارسال توسط Loren در تاریخ 1395/03/10 12:55:31 ب.ظ
حذف تایید نشده

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد